อื่นๆ

5 สิ่งที่ควรก่อนสมัครเรียน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มทร. ธัญบุรี

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
5 สิ่งที่ควรก่อนสมัครเรียน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มทร. ธัญบุรี

5 สิ่งที่ควรก่อนสมัครเรียน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มทร. ธัญบุรี

portfolio

1.    การทำ portfolio

ในการสมัครเรียนในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Portfolio ภาษาที่ใช้ในการเขียนควรเป็นภาษาอังกฤษ เพราะมันจะทำให้ผู้พิจารณารับนักศึกษาเข้าเรียนได้เห็นความตั้งใจของเรา ควรมีกิจกรรมที่แสดงความกล้าแสดงออกเพราะความกล้าแสดงออก เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการเรียนภาษา สัมภาษณ์

2.    การสัมภาษณ์เข้าเรียน

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เรื่องที่สัมภาษณ์เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครเอง ทำไมถึงอยากเข้าเรียนสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ถ้าได้เข้าเรียนแล้ววางแผนจะย้ายมาอยู่แถวมหาวิทยาลัยไหม ถ้ามีวิชาที่เรียนแล้วไม่เข้าใจหรือได้คะแนนในการสอบน้อยจะแก้ไขอย่างไร ประมาณนี้แต่ถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดหนังสือ

Advertisement

Advertisement

3.    วิชาที่เรียน

การเรียนในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มทร.ธัญบุรี มีการจัดการเรียนการสอนวิชาส่วนใหญ่เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแต่สอนเป็นภาษาไทย เช่น วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (Phonetics) โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ (English structure for use) และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 -2(English for communication 1-2) และมี สองวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติคือ วิชาการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 1-2 (Speaking and listening 1-2) ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนมีการปรับปรุงทุก 4 ปี และเพิ่งปรับหลักสูตรไปเมื่อ 2564 ซึ่งสามารถเช็คได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แลกเปลี่ยน4.    การเป็นนักศึกแลกเปลี่ยน และฝึกงานต่างประเทศ

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้มีการทำ MOU ไว้กับหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งจะมีการไปแลกเปลี่ยนในช่วงปี 2 เทอม 2 การจะไปแลกในแต่ละปีนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ที่ทางสาขากำหนดไว้ ซึ่งเกณฑ์อาจจะแตกต่างไปในแต่ละปี ตอนที่ผู้เขียนไปแลกเปลี่ยน(ปี 2561) เกณฑ์คะแนนโทอิค(TOEIC) 300 ขึ้นไป และมีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อสอบผ่านจะได้เงินทุนสนับสนุนจากทางสาขาด้วยจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว การฝึกงานในช่วงปี 4 เทอม 1 โดยในแต่ละปีทางคณะจะส่งไปประเทศที่ต่างกันหรือเหมือนกันขึ้นอยู่กับการทำ MOU ในปีการศึกษานั้นนั้นอาชีพ

Advertisement

Advertisement

5.    อาชีพในอนาคต

จากประสบการณ์การเรียนสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาเป็นสกิลที่เหมือนจะเป็นพื้นฐานและจำเป็นต้องมีความสามารถด้านอื่นมาเป็นหลักในการทำงาน เช่นถ้าเราจะทำงานเป็น HR มีแค่ความสารถทางด้านภาษาไม่ได้เราต้องมีความสามารถในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าแล้วทำไมไม่ไปเรียนการจัดการไปเลยจะได้ตรงสายงาน ตามความคิดของผู้เขียนคืองานบางงานเราสามารถเรียนรู้ได้จากการทำงานได้ แต่ความได้เปรียบที่เราสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานก็มีมากและในปัจจุบันที่ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกันทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ภาษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรับทำงานด้วยเช่นกัน ถ้าผู้อ่านอยากรู้อาชีพที่ตรงสายการเรียน เช็คได้ใน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ขอบคุณรูปภาพจาก

รูปภาพทั้งหมด : ผู้เขียน ออกแบบจาก canva

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์