อื่นๆ

หน้าที่ ที่แท้จริงของพ่อแม่คืออะไร

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
หน้าที่ ที่แท้จริงของพ่อแม่คืออะไร

หน้าที่ที่แท้จริงของพ่อแม่คืออะไร

ความรักของพ่อแม่และความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อลูกนั้นมีพลัง และอำนาจมากมายมหาศาลต่อลูกมาก นักจิตแพทย์พบว่า สภาวะแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิดของทารกซึ่งได้รับจากคนเลี้ยงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ตลอดชั่วชีวิตของลูก ไม่เพียงแต่การเจริญเติบโตทางร่างกายเท่านั้น ยังมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง ความรู้สึกนึกคิด และพัฒนาการในขั้นต่าง ๆ ของระบบประสาททั้งระบบ ทั้งนี้เมื่อลูกเป็นทารก พ่อแม่อาจทุ่มเทใช้เวลากับลูกได้มากในระยะนี้ได้อย่างเต็มที่

หน้าที่พ่อแม่

ต่อมาลูกเติบโตขึ้น พ่อแม่ต้องมอบให้ลูกอยู่ในความดูแลของครู โดยไม่อาจรู้ด้วยซ้ำไปว่าการตอบโต้ระหว่างครูกับศิษย์นั้น จะส่งผลชั่วชีวิตให้กับเด็กๆ มากน้อยเพียงใด ตรงนี้เป็นส่วนที่ยากลำบากที่พ่อแม่จะสื่อกับจิตสำนึกของลูกที่พัฒนามาจากผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ลูกบรรลุเป้าหมายอันสูงสุด คือ การเป็นคนดีและประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต สามารถโอนอ่อนผ่อนตามหรือเข้มแข็งพอที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้

Advertisement

Advertisement

หน้าที่พ่อแม่

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่พ่อแม่เฝ้าปลูกปั้นให้ลูกมีความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ และตลอดเวลาอันยาวนานที่พ่อแม่ละเลยและปล่อยให้ลูกเติบโตขึ้นภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงและครูที่โรงเรียน และหลายครั้งที่พ่อแม่ต้องแก้ตัวว่าไม่มีเวลาให้ลูก เพราะหน้าที่การงาน ความเครียดและการที่ไม่ได้แบ่งเวลาให้ครอบครัว ทำให้พ่อแม่สูญเสียเวลาไปอย่างมหาศาลกับสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ที่แท้จริงของตนเพราะหวังให้ผู้อื่นทำให้ลูกของเรากลายเป็นคนดีแทนที่ตนเอง และไม่ได้มีอะไรเป็นหลักประกันได้เลยว่า จะทำให้ลูกบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิตได้อย่างดี

หน้าที่พ่อแม่

ดังนั้น ไม่ว่าลูกจะไปอยู่ในความดูแลของผู้อื่น หรืออยู่ในสังคมอื่น พ่อแม่ควรจะต้องเฝ้าคอยดูแลลูกอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างใกล้ชิด ติดตามความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา คอยชี้นำให้เขาดำเนินชีวิตไปอย่างถูกทางและตามที่ควรจะเป็น พ่อแม่ควรคำนึงอยู่เสมอว่า ความรักเป็นพลังที่มีอานุภาพสูงสุดสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพราะความรักทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และทำให้เราให้อภัยได้อย่างหมดใจ พ่อแม่จึงสามารถนำความรักมาใช้เป็นพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอ

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์