คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

พลิกโฉมห้องเรียนสายอาชีพ ล้น ไร้ตีกัน ผู้ปกครองเชื่อมั่นจบแล้วได้งานทำ

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
พลิกโฉมห้องเรียนสายอาชีพ ล้น ไร้ตีกัน ผู้ปกครองเชื่อมั่นจบแล้วได้งานทำ

ฉะเชิงเทรา – พลิกโฉมห้องเรียนสายอาชีพ หลังปรับหลักสูตรได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่พัฒนาพิเศษ ก่อนก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4.0 ทำผู้ปกครองเชื่อมั่นต่างแย่งเข้าจองโควต้าเพื่อเข้าห้องเรียนต่อจนล้น ขณะสถาบันเริ่มจัดการปัญหานักเรียนตีกันและเด็กออกกลางคันได้สำเร็จ สร้างแรงจูงใจให้เกิดความเชื่อมั่นหลังจบออกมาได้งานทำทันที

วันที่ 9 ม.ค.63 เวลา 13.30 น. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ว่า ขณะนี้หลังจากได้มีการแนะแนวการเรียนการสอนด้านสายอาชีพไปยังโรงเรียนต่างๆ เกี่ยวกับทางด้านการพัฒนาปรับหลักสูตรการเรียนการสอน และเปิดห้องเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่เขตการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/พระวิษณุกรรม.jpg

จากนั้นได้เปิดรับนักเรียนโควต้า เพื่อเข้าห้องเรียนตามความสนใจก่อนถึงฤดูกาลเปิดรับสมัครนักศึกษาทั่วไปมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าในขณะนี้ในห้องเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่การพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น ได้มีนักเรียนที่ใกล้จบชั้นมัธยมต้นในปี 2563 นี้ ที่มีระดับคะแนนผลการเรียนดี หรือเกรดเฉลี่ยถึง 2.50 ขึ้นไป ตรงตามเกณฑ์ของวิทยาลัย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ว่าที่-พ.ต.วัชรพล-ลักษณลม้าย.jpg

ได้มาจองขอเข้าห้องเรียนต่อจนเต็มหมดแล้วทั้ง 4 สาขา คือ ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขายานยนต์ สาขาแมคคาทรอนิกส์ และสาขาช่างกลโรงงาน โดยถือว่าเป็นการเบี่ยงเบนหรือมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเดิมของเด็กเก่งเด็กเรียนดีนั้น มักจะเข้าไปขอโควต้าหรือสอบเพื่อเข้าห้องเรียนมัธยมปลาย ในโรงเรียนสายสามัญที่มีชื่อเสียงทั่วไป จึงทำให้ทางวิทยาลัยได้เด็กที่มีคุณภาพหรือเด็กเรียนดีเข้ามาศึกษาต่อยังในสถาบันน้อย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/เลือกมาสายอาชีพ.jpg

แต่ในปัจจุบันเด็กเก่งหรือเด็กเรียนดี กลับสนใจหันเข้ามาที่จะเลือกศึกษาต่อยังที่วิทยาลัยทางด้านสายอาชีพมากขึ้น จนทำให้เห็นได้ว่า แนวทางด้านการประกอบอาชีพของเด็กเก่งหรือเด็กเรียนดี ได้มีความแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งในขณะนี้เหลือเพียงสาขาช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาโทรคมนาคม เท่านั้น ที่โควต้าในการเข้าศึกษาต่อยังเหลืออยู่

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ไร้เด็กตีกัน.jpg

ขณะเดียวกันสำหรับการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาทกัน หรือนักเรียนตีกันในอดีตนั้น หลังจากตนเองได้เข้ามาบริหารวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราแห่งนี้ ได้เพียงประมาณ 8 เดือนที่ผ่านมานั้น สามารถแก้ไขปัญหาโดยความร่วมมือกันกับสถาบันการศึกษาข้างเคียง และทางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุน จนปัญหาลดน้อยลงไปหรือแทบไม่มีเกิดขึ้นเลยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/พระพุทธประจำวิทยาลัย.jpg

จึงก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทางผู้ปกครองของนักเรียนมากขึ้น ที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนต่อยังที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และหลังจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาเด็กออกจากการเรียนกลางคันประสบความสำเร็จ ทางวิทยาลัยจึงได้ทำการบูรณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัย และทำการจัดสร้างขึ้นมาใหม่บางส่วน เช่น การบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปประจำวิทยาลัย การย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย ไปยังในจุดที่เป็นสิริมงคล บริเวณต้นโพธิ์เก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ด้านหลังวิทยาลัย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน.jpg

และการจัดสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดฐานกว้าง 20 นิ้ว มาประดิษฐานอยู่บริเวณด้านซ้ายของประตูทางเข้าวิทยาลัยใกล้กับองค์พระพุทธรูป เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระองค์ทรงนำกำลังตีฝ่าวงล้อมกองทัพของพม่า และรวบรวมไพร่พลผ่านมาทาง จ.ฉะเชิงเทรา ตลอดจนการบวงสรวงพระวิษณุกรรมหรือครูช่าง หลังเทศกาลปีใหม่ 2563 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา ว่าที่ พ.ต.วัชรพล กล่าว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ต้นไทรอายุหลายร้อยปี.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด