คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

พร้อมหรือยัง! “1 มกรา 63” เลิกใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนพฤติกรรมถือถุงผ้ากันเถอะ

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
พร้อมหรือยัง! “1 มกรา 63” เลิกใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนพฤติกรรมถือถุงผ้ากันเถอะ

ที่จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เตรียมความพร้อม  1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ จะงดแจกถุงพลาสติก

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2019-11-14_11-00-13.png

ที่ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จ.ชลบุรี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก)” จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) การจัดโครงการครั้งนี้สืบเนื่องจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่พบว่าประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณปีละมากกว่า 2 ล้านตัน คิดเป็น 12% ของปริมาณ ขยะมูลฝอยทั้งหมด ถึงแม้ว่าบางส่วนจะถูกกำจัดหรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ แต่ก็มีอีกราว 1 ล้านตันที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเล ทั้งนี้จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์เจียในปี ค.ศ.2015 พบว่า ประเทศไทยจัดเป็นอันดับ 6 ที่ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุด รองจากจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และศรีลังกา ซึ่งขยะพลาสติกของไทยที่พบได้มากที่สุดใน ทะเล ได้แก่ ถุง (13%) หลอด (10%) ฝาพลาสติก (8%) และภาชนะบรรจุอาหาร (8%) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2019-11-14_10-59-34.png

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ ทั้งค้าส่งค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีผลจากการประชุมหารือว่า ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 46 แห่ง จะงดการแจกถุงพลาสติกให้กับผู้มาซื้อสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และมีเป้าหมายว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะปลอดขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use)

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2019-11-14_11-00-57.png

สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำดีความด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ของประชาชนและเป็นการ เตรียมความพร้อมให้ประชาชนรับทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้าที่ เข้าร่วมโครงการฯ จะงดแจกถุงพลาสติกแล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน ให้เป็นผู้ที่มีถุงผ้าติดกระเป๋ามาด้วยทุกครั้งที่มาจับจ่ายซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า อันเป็นการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในทะเลอีกด้วย ซึ่งในจังหวัดชลบุรีจะดำเนินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องกับห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ตลาดนัดควบคู่ไปกับกับการประเมินการรับรู้และความตระหนักของประชาชน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2019-11-14_11-00-25.png

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายใต้ความคิด “Everyday Say No to Plastic Bags” แจกถุงผ้าให้ประชาชนตระหนักถึงความร่วมมือ ในการลด ละ เลิกการใช้ ถุงพลาสติกรวมถึงการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด