คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

‘เต่ามะเฟืองแม่ลูก’ ประติมากรรมริมชายหาดพัทยา จากขวด PET กระตุ้นจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
‘เต่ามะเฟืองแม่ลูก’ ประติมากรรมริมชายหาดพัทยา จากขวด PET กระตุ้นจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม

ชลบุรี – ททท.-บางจากฯ-เมืองพัทยา เปิดตัวประติมากรรมจากขวดน้ำดื่ม PET ‘เต่ามะเฟืองแม่ลูก’ ริมชายหาดพัทยา ในโครงการ ‘ลดโลกเลอะ X รักษ์ปันสุข’ รณรงค์ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กระตุ้นจิตสำนึกลดขยะพลาสติก และนำกลับมาใช้ซ้ำ
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/เต่ามะเฟือง1.jpg
นายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น และนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเปิดตัวประติมากรรมจากขวดพลาสติกรูป ‘เต่ามะเฟืองแม่ลูก’ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การรณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลาสติก พร้อมใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้โครงการ “ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข” ณ บริเวณโค้งดงตาล หาดจอมเทียน เมืองพัทยา เมื่อ 18 ธันวาคม 2562

Advertisement

Advertisement

นายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. ระบุว่า ททท. มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน และในปี 2563 เป็นปีที่ ททท. จะครบรอบ 60 ปี ททท. จึงยังคงมุ่งเน้นการดำเนินการด้านตลาด เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) รวมถึงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตในเชิงคุณภาพภายใต้ทิศทางของ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เป็นรูปธรรมในทุกมิติของการดำเนินงาน

ททท. จึงร่วมกับ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น และเมืองพัทยา จัดทำโครงการ ‘ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข’ ด้วยการรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกประเภท PET ที่บริโภคแล้ว สร้างสรรค์เป็นประติมากรรม รูป ‘เต่ามะเฟืองแม่ลูก’ ขนาด 6×8 เมตร สัตว์สงวนที่ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก เพื่อเป็นสัญลักษณ์รณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม การลดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ และนำไปหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทาง โดยจัดแสดงบริเวณโค้งดงตาล หาดจอมเทียน เป็นระยะเวลา 6 เดือน จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และจัดงานเปิดตัวประติมากรรม ‘เต่ามะเฟืองแม่ลูก’ อย่างเป็นทางการ พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/เต่ามะเฟือง4.jpg
ด้าน นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีนโยบายนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการรักษ์ ปัน สุข ด้วยการร่วมมือกับ ททท. และเมืองพัทยา จัดทำโครงการ ‘ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข’ เพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกกับกลุ่มนักท่องเที่ยว จัดให้มีจุดรับบริจาคขวดน้ำดื่ม PET ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ประมาณ 260 จุด เพื่อนำมาสร้างประติมากรรมรูปเต่ามะเฟืองแม่ลูกนี้ หลังจากนั้น จะนำขวด PET ทั้งหมด ไปรีไซเคิลผลิตเป็นหมวกกันแดด เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ที่ดูแลรักษาความสะอาดในเมืองพัทยา นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ส่วนนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คาดว่า ประติมากรรมเต่ามะเฟืองแม่ลูกนี้ จะสามารถเป็น Landmark เชิงสัญลักษณ์แห่งใหม่ ที่สามารถดึงดูดให้เกิดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ รวมไปถึงชาวพัทยาทุกคน เป็นแรงบันดาลใจส่งต่อไปให้ยังผู้คนทั้งประเทศ ให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางขยะ ที่เราทุกคนทิ้งไว้ให้โลกใบนี้ สร้างจิตสำนึกเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องความงดงามและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป

#ลดโลกเลอะxรักษ์ปันสุข #ลดขยะพลาสติกคืนความสดใสให้ท้องทะเล
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/เต่ามะเฟือง2.jpg
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/เต่ามะเฟือง3.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด