คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ปราจีนบุรีออกคำสั่งด่วน!! สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โควิด-19

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ปราจีนบุรีออกคำสั่งด่วน!! สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โควิด-19

ปราจีนบุรี – ด่วน !! คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ปราจีนบุรี มีมติสั่งปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมทวาราวดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ถึงแม้ว่า ขณะนี้จะยังไม่เข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 แต่มีแนวโน้มการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อลดการระบาดจากกรุงเทพฯ ไปสู่จังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ อาจจะมีบุคคลที่ติดเชื้อเคลื่อนย้ายไปในสถานที่ที่ไม่ได้มีประกาศมาตรการควบคุม จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและหามาตรการรองรับ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้จังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่17 มีนาคม 2563 โดยให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

Advertisement

Advertisement

ปราจีนบุรีออกคำสั่งด่วน!! สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โควิด-19 ปราจีนบุรีออกคำสั่งด่วน!! สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โควิด-19

ทั้งนี้ สถานที่ที่ถูกระบุว่า ต้องปิดการให้บริการตามคำสั่งนี้ ประกอบด้วย ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนสถานที่อื่นนอกเกณฑ์ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด Fitness โรงแรม ร้านอาหาร ศาสนสถาน Clup pub ให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม ส่วนการประชุม สัมมนา การสอบ งานสังคม งานบุญ งานบรรพชาอุปสมบทหมู่ กิจกรรมที่มีคนร่วมจำนวนมาก ซึ่งยากแก่การควบคุมควรเลื่อนหรืองด ถ้าจัดต้องมีมาตรการรองรับคือ ทำความสะอาดสถานที่ ตรวจวัดไข้ ใช้หน้ากาก เจล เว้นระยะระหว่างของคน และใช้เวลาให้น้อย ลดขนาดของงานลง

Advertisement

Advertisement

ปราจีนบุรีออกคำสั่งด่วน!! สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โควิด-19 ปราจีนบุรีออกคำสั่งด่วน!! สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โควิด-19 ปราจีนบุรีออกคำสั่งด่วน!! สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โควิด-19

—————————
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์, ลักขณา สีนายกอง

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด