คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมวันครูปราจีนบุรี

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมวันครูปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมวันครู เผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนเกิดเจตคติที่ดี มีศรัทธาเชื่อมั่น และให้ความเชื่อถือ 

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนสายมิตรศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 นำโดย นายชูชีพ ช่วยแก้ว รักษาการ ผอ.เขต 2 ร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรมวันครูประจำปี พ.ศ.2563 ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2499 ได้มีมติกำหนดให้วันที่16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูโดยมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ ที่เรียกว่า ครุสภา เป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นครั้งแรกของส่วนกลาง จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นประจำทุกปี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมวันครูปราจีนบุรี

สำหรับการจัดงานวันครูในจังหวัดปราจีนบุรี จัดขึ้น 2 แห่ง โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นเป็นผู้นำในการประสานแนวทางวัดงานวันครูในปี 2563 ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดภายใต้แก่นสาระบบของการจัดงาน นอกจากจะมีพิธีสงฆ์และพิธีบูรพาจารย์แล้ว ยังกำหนดให้มีการจัดนิทรรศการโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจผลการดำเนินงานในรอบสี่ปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนเกิดเจตคติที่ดี มีศรัทธาเชื่อมั่น และให้ความเชื่อถือ ในส่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษา โดยได้รับความร่วมมือในการจัดนิทรรศการและผลงานจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด

Advertisement

Advertisement

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมวันครูปราจีนบุรี

ทั้งนี้ บรรยากาศการเรียนการสอนตามโรงเรียนกบินทร์วิทยา คุณครูทำหน้าที่สอนอย่างเต็มที่ และโรงเรียนต่าง ๆ คุณครูยังคงทำหน้าที่สอนลูกศิษย์อย่างเต็มที่ไม่บ่นไม่ท้อแม้ จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ตาม

Advertisement

Advertisement

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมวันครูปราจีนบุรี

นางอุทัย ดวงพรหม ครูประจำชั้น ป.1 ครูโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ อ.นาดี เป็นครูอีกท่านหนึ่ง ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ได้ดี ได้เป็นครูตามเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้ ส่วน น.ส.วิสา ประถมพรมราช ครูอนุบาล 1 กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รับการสั่งสอนจากครูจนได้เป็นครูตามที่ตั้งใจไว้ วันนี้เป็นวันครูจึงขออวยพรให้อาจารย์ที่สั่งสอนมามีความสุขและเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์รุ่นต่อไปด้วยความมุมานะต่อไป

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมวันครูปราจีนบุรี

—————————–
ข่าว: ทองสุข สิงห์พิมพ์
ลักขณา สีนายกอง/รายงาน

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด