คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

จิตอาสาบ้านฉาง ทำความดีในโอกาสวันสำคัญของชาติ

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
จิตอาสาบ้านฉาง ทำความดีในโอกาสวันสำคัญของชาติ

โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

จิตอาสาบ้านฉาง ทำความดีในโอกาสวันสำคัญของชาติ

โดยมีนายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธี และมีนายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง สจ.นิรันดร์ ปรัชญกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านฉาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูสถาบันการศึกษา

จิตอาสาบ้านฉาง ทำความดีในโอกาสวันสำคัญของชาติ

จิตอาสาบ้านฉาง ทำความดีในโอกาสวันสำคัญของชาติ

พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภ.บ้านฉาง กองทัพเรือ สัตหีบ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านฉางจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรม

จิตอาสาบ้านฉาง ทำความดีในโอกาสวันสำคัญของชาติ

จิตอาสาบ้านฉาง ทำความดีในโอกาสวันสำคัญของชาติ

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับประชาชนจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 (วัดคีรีภาวนาราม)

Advertisement

Advertisement

จิตอาสาบ้านฉาง ทำความดีในโอกาสวันสำคัญของชาติ

และบริเวณวัดคีรีภาวนารามเพื่อรวมพลังความสามัคคีของประชาชนจิตอาสาในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด