คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ทต.เชิงเนิน จัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ทต.เชิงเนิน จัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เวลา 9.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ริมแม่น้ำระยอง บริเวณหลังโรงละครหนังใหญ่ นายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงเนิน เป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1  โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานทหาร ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2-Copy-115-1024x577.jpg

โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จนทำให้ชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพตามลำน้ำ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนคูคลองบางสายเกิดการตื้นเขิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-Copy-111-1024x577.jpg

โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยังเป็นโครงการที่สนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา  และวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด