คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

มจพ.ระยอง MOUสวนผลไม้พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
มจพ.ระยอง MOUสวนผลไม้พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

มจพ.ระยอง จับมือสวนผลไม้สวนสุภัทราแลนด์ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมพัฒนาต้นแบบงานวิจัย และนวัตกรรม การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และเกษตรอัจฉริยะตอบสนองภาคอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับความรู้สู่ชาวเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

มจพ.ระยอง MOUสวนผลไม้พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

มจพ.ระยอง MOUสวนผลไม้พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่อาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตระยอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมและอาจารย์ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมพัฒนาต้นแบบงานวิจัย และนวัตกรรม การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และเกษตรอัจฉริยะตอบสนองภาคอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับความรู้สู่ชาวเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยมีนายโชติชัย บัวดิษ ผู้จัดการทั่วไป น.ส.ศุทธินี ฟ้าประทานชัย และนายสาธิต แก้วกาศ ผู้บริหารสวนผลไม้สวนสุภัทราแลนด์ร่วมลงนาม

Advertisement

Advertisement

มจพ.ระยอง MOUสวนผลไม้พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

มจพ.ระยอง MOUสวนผลไม้พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และดันอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อีกทั้งยังร่วมพัฒนาต้นแบบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงานและเกษตรอัจฉริยะ ให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมายจังหวัดระยอง รวมถึงส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานราชการ และภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ซึ่งผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายร่วมมาเป็นสักขีพยานจำนวนมาก หลังจากพิธีลงนามแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยังเปิดให้เข้าชมอาคารวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยภาคเกษตรเช่นเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้ำ การตรวจหาสารตกค้างเป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด