คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เทศบาลตำบลบ้านฉางให้การต้อนรับคณะสำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนเกาหลี เมืองใหม่สมาร์ท ซิตี้…

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
เทศบาลตำบลบ้านฉางให้การต้อนรับคณะสำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนเกาหลี เมืองใหม่สมาร์ท ซิตี้…

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฉาง นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง นายสุชิน พูนหิรัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉางให้การต้อนรับคณะสำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุน และตัวแทนผู้ประกอบการ จากสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 25 คน ที่เดินทางศึกษาดูงานโครงการบ้านฉางสมาร์ท ซิตี้ ที่เป็นหนึ่งในความพยายามในการร่วมมือพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ บ้านฉางสมาร์ ซิตี้ตามรโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์4.0 โดยมีวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยนนวัตกรรม เทคโนโลยี่ การนำเสนอผลงานอันจะนำไปสู่ความร่วมมือ พัฒนาเมืองอัจฉริยะตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านฉางให้การต้อนรับคณะสำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนเกาหลี เมืองใหม่สมาร์ท ซิตี้…

เทศบาลตำบลบ้านฉางให้การต้อนรับคณะสำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนเกาหลี เมืองใหม่สมาร์ท ซิตี้…

ทั้งนี้สำหรับโครงการบ้านฉางสมาร์ท ซิตี้ มีแนวคิดการสร้างเมืองใหม่อัฉจริยะที่มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ และเทคโนโลยี่ขั้นสูง เพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ

เทศบาลตำบลบ้านฉางให้การต้อนรับคณะสำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนเกาหลี เมืองใหม่สมาร์ท ซิตี้…

และสร้างโอกาศทางเศรษฐกิจให้กับคนบ้านฉางในเวลาเดียวกัน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไทยในการพัฒนาพื้นที่ไปยังเมืองการบิน (สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา)เพื่อรองรับการพัฒนาEEC อีกด้วย//

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด