คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

Gc Rayong Marathon 2019 งานวิ่งล้ำสไตส์ คิดใหม่เพื่อโลกที่ดีกว่า

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
Gc Rayong Marathon 2019 งานวิ่งล้ำสไตส์ คิดใหม่เพื่อโลกที่ดีกว่า

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC ร่วมกับชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ จัดงานเดิน-วิ่ง GC Rayong Marathon 2019 ครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศ บ้านเพ จ. ระยอง เพื่อร่วมส่งเสริมไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2-Copy-129-1024x768.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-Copy-123-1024x768.jpg

อีกทั้งนักวิ่งทุกคนจะได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการสวมใส่เสื้อที่แปรรูปมาจากขวดพลาสติกใส (PET) ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการทำเป็นเส้นใย Polyester 100% การจัดการขยะภายในงาน และส่งเสริมการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ผ่านการรับรองฉลาก GC Compostable (ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ) ตอบสนองเทรนด์การใช้ชีวิตแบบ circular Living ซึ่งสอดคล้องกับหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy คือลดการเกิดขยะและของเสียลดการใช้ทรัพยากรถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร (Resource Revolution) เพื่อคงไว้ให้ลูกหลานในอดีต โดยในปีนี้มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 5200 คน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/4-Copy-86-1024x768.jpg

สำหรับการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง GC Rayong Marathon 2019 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญด้านกีฬาที่บริษัทได้ให้การสนับสนุนแก่ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว  ซึ่งในปีนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนการจัดงานแล้วบริษัทยังสนับสนุนการจัดทำเสื้อที่แปรรูปมาจากขวดพลาสติกใสใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทำเป็นเส้นใย Polyester 100% สำหรับนักกีฬาเดินวิ่งและเจ้าหน้าที่จัดงานทำให้ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด