คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กกต.สระแก้ว เปิดรับฟังความคิดเห็นแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
กกต.สระแก้ว เปิดรับฟังความคิดเห็นแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.

สระแก้ว – กกต.สระแก้วเปิดการรับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ กกต.จังหวัด ภายใน 10 วัน

นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ของทุกอำเภอ เป็น 3 รูปแบบ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยได้ปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง และประกาศในเว็ปไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว htto://sakaeo.ect.go.th

Advertisement

Advertisement

กกต.สระแก้ว เปิดรับฟังความคิดเห็นแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.

ทั้งนี้ นายพงษ์เกตุ กล่าวอีกว่า เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้พิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าว หากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่น ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ทั้งนี้ การเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กกต จว.สระแก้ว โทร. 0 3724 1622 ต่อ 111 และ 0 3724 1624

กกต.สระแก้ว เปิดรับฟังความคิดเห็นแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. กกต.สระแก้ว เปิดรับฟังความคิดเห็นแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.

—————————–

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด