คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวบ้านร้อง รมช. จุดตรวจสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรชายแดนส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ชาวบ้านร้อง รมช. จุดตรวจสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรชายแดนส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

สระแก้ว – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ชาวบ้านคลองหาด ร้องจุดตรวจสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรชายแดน อ.คลองหาด ส่งกลิ่นเหม็นและเสียงดังรบกวน ปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะ ก่อนจะไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่เลี้ยงวัวในโครงการบูรพาในพื้นที่ อ.วัฒนานคร

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ , นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเดินทางลงพื้นที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-กรุงปอยเปต ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ และ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เขต 2 และ 3 เดินทางไปให้การต้อนรับด้วย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจด้านปศุสัตว์ ,พืช ,ประมง และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแลเรื่องการตรวจและสกัดกั้นโรคสัตว์ทุกชนิด เพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศไทยได้ รวมทั้งกำชับเรื่องการป้องกันการลักลอบนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในประเทศไทยด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/286667.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/286673.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/286683.jpg

ทั้งนี้ คณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมจุดสกัดและกระบวนการปฏิบัติงานป้องกันการระบาดของโรคสัตว์โดยเฉพาะสุกร เพื่อป้องกันไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African swine fever : ASF ซึ่งเป็นโรคไวรัสติดต่อร้ายแรงในสุกร ที่กำลังแพร่กระจายในประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนส่งออกสุกรไปยังประเทศกัมพูชา ที่บริเวณด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บริเวณ หมู่ 6 บ้านทับวังมน ต.คลองหาด ติดถนนเส้นทางไปจุดผ่านแดนเขาดิน ได้ร้องเรียนผ่านผู้นำชุมชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า กระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะเสียง และกลิ่นเหม็นจากการฉีดพ่นสารเคมีและมูลสุกร ที่ไม่มีกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ เกรงว่าในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำของชุมชนด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__2252944.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__2252951.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__2252955.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในช่วงบ่าย คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางต่อไปที่สหกรณ์โคบาลบูรพา ม.7 บ.ซับน้ำบุ้น ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่เลี้ยงวัวในโครงการบูรพา โดยมีประชาชนเดินทางมาให้การต้อนรับ จำนวนประมาณ 200 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์ มีระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2560-2565 ซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,329.30 ล้านบาท สำหรับดำเนินการใน 4 กิจกรรมหลักคือ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อผลิตลูก โดยอุดหนุนแม่โคเนื้อให้เกษตรกร 6,000 ราย รายละ 5 ตัว รวมแม่โคเนื้อ 30,000 ตัว ,ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ เพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรในพื้นที่แล้ง ,ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ สำหรับเกษตรกรผู้ได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ และส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ จัดตั้งสหกรณ์ “โคบาลบูรพา”เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__2252958.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/286839.jpg

—————————-

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด