คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.แบบใหม่

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.แบบใหม่

สระแก้ว – ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ตาหลังในและทุ่งมหาเจริญ เกือบ 50 คน เดินทางยื่นหนังสือคัดค้าน กกต.สระแก้ว กรณีแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแบบใหม่ โดยลดจำนวน สจ.ในพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น จาก 4 คน เหลือ 3 คน เพื่อเพิ่มจำนวน สจ.ให้กับพื้นที่ อ.โคกสูง อีก 1 คน โดย ผอ.กกต.สระแก้ว ชี้แจงว่า เป็นการแบ่งเขตโดยยึดระเบียบและข้อมูลจำนวนประชากรปีก่อนการเลือกตั้งเป็นหลัก

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นำโดย นายประเสริฐ ทองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 3 และชาวบ้านในพื้นที่เกือบ 50 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้กับ นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมรายชื่อผู้คัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก อบจ.แบบใหม่ จำนวนกว่า 2,000 คน โดยเจ้าหน้าที่ กกต.สระแก้ว มีการเชิญชาวบ้านและแกนนำเข้าพูดคุยและอธิบายถึงวิธีการแบ่งเขตดังกล่าว ซึ่งดำเนินการระเบียบและกฎหมาย

Advertisement

Advertisement

 

ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.แบบใหม่ ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.แบบใหม่

นายประเสริฐ ทองเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 3 กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตาหลังใน ทุกหมู่บ้าน และตำบลทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ 4 , 6, 8, 23, 25 เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแบบใหม่ ที่ทำให้อำเภอวังน้ำเย็นเหลือ สจ.เพียง 3 เขตเลือกตั้ง และขอให้กลับไปใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแบบเดิม ที่ใช้ในปี พ.ศ.2555 โดยได้นำส่งรายชื่อผู้คัดค้านที่ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก อบจ.สระแก้วแบบใหม่ ของเขต อ.วังน้ำเย็น จำนวนกว่า 2,000 คน ให้ ผอ.กกต.สระแก้ว พิจารณาด้วย

Advertisement

Advertisement

ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.แบบใหม่ ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.แบบใหม่

สำหรับพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น เดิม มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก อบจ.สระแก้ว เป็น 4 เขต มี สจ.ได้จำนวน 4 คน แต่ปรากฏว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งแบบใหม่ เหลือเพียง 3 เขต มี สจ.ได้เพียง 3 คน โดยนำไปเพิ่มให้กับพื้นที่ อ.โคกสูง จากเดิมที่มี สจ. ได้ 1 คน เพิ่มเป็น 2 คน ซึ่งจากการเปรียบเทียบฐานข้อมูลตัวเลขทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดสระแก้ว มีประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 566,303 คน หารด้วยจำนวนเขตเลือกตั้ง สจ.สระแก้ว จำนวน 30 เขต จะมีค่าเฉลี่ยราษฎร 1 เขตเลือกตั้ง เท่ากับ 18,876 คน ซึ่งอำเภอวังน้ำเย็นมีประชากร 63,668 คน ถ้าแบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้งตามรูปแบบเขตใหม่ จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21,222 คน และถ้าแบ่งเขตแบบเดิม 4 เขต จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15,917 คน ซึ่งห่างจากค่าเฉลี่ยราษฎร 1 เขตเลือกตั้งอยู่ 2,959 คน ขณะที่เขตเลือกตั้ง อ.โคกสูง ซึ่งเดิมมีเพียง 1 เขตเลือกตั้ง ใช้อำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง มีประชากร 27,296 คน หากแบ่งเขตเลือกตั้งแบบใหม่ ออกเป็น 2 เขต จะมีค่าเฉลี่ยราษฎรต่อเขตเลือกตั้งเท่ากับ 13,648 คน ซึ่งห่างจากค่าเฉลี่ยราษฎร 1 เขตเลือกตั้ง ถึง 5,228 คน จึงต้องการให้กลับไปใช้เขตเลือกตั้งแบบเดิมไปก่อน

Advertisement

Advertisement

ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.แบบใหม่ ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.แบบใหม่

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการชี้แจงเสร็จสิ้น นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบและกฎหมายให้ชาวบ้านทราบถึงวิธกมรคำนวณจำนวน สจ.แต่ละเขต ซึ่งกำหนดให้อำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เมื่อนำจำนวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดมาหารเฉลี่ยแล้ว และปัดเศษจากมากไปหาน้อยให้ครบจำนวน สจ. 30 คน ตามกฎหมาย ปรากฎว่า อ.โคกสูง มีเศษมากกว่า อ.โคกสูง จึงได้จำนวน สจ.เพิ่มอีก 1 คน และ อ.วังน้ำเย็น จึงเหลือ สจ.เพียง 3 คน ซึ่งชาวบ้านก็เข้าใจและยอมรับกับระเบียบดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้กันทั่วประเทศ

ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.แบบใหม่ ชาวบ้านเกือบ 50 คน บุก กกต.สระแก้ว ยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.แบบใหม่

—————————–

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด