คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ธนารักษ์เปิดที่ราชพัสดุขายสินค้าสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ธนารักษ์เปิดที่ราชพัสดุขายสินค้าสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ

สระแก้ว – ธนารักษ์พื้นที่ จ.สระแก้ว เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว เปิดเผยว่า ได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ และคณะ คบจ.มาร่วมเที่ยวงานเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3 ในศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สก.405 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว หรือศูนย์ 4 ดีวิถีพอเพียง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเขามะกาแสดงดนตรีให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วย

 

ธนารักษ์เปิดที่ราชพัสดุขายสินค้าสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจธนารักษ์เปิดที่ราชพัสดุขายสินค้าสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นโครงการฯ ที่จำหน่ายสินค้า อาทิ อาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ อันเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisement

Advertisement

ธนารักษ์เปิดที่ราชพัสดุขายสินค้าสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ ธนารักษ์เปิดที่ราชพัสดุขายสินค้าสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ ธนารักษ์เปิดที่ราชพัสดุขายสินค้าสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ

—————————

 

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด