คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

พุทธศาสนิกชนสระแก้วร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
พุทธศาสนิกชนสระแก้วร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

สระแก้ว – พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาการเปรียญวัดสระแก้วพระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันน้อมจิตทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ เนื่องในวันมาฆบูชา

พุทธศาสนิกชนสระแก้วร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

ทั้งนี้ สำหรับวันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

Advertisement

Advertisement

พุทธศาสนิกชนสระแก้วร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มักเรียกวันมาฆบูชาว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ดังนั้น ในวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทย จึงนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่นๆ เช่น ไปวัดรับศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมเวียนเทียนในตอนเย็นและค่ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

Advertisement

Advertisement

 

——————————–

ภาพโดย/สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด