คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ถูกกระทำรุนแรงสูงถึง 1,596 ราย

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ถูกกระทำรุนแรงสูงถึง 1,596 ราย

สระแก้ว – จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พบตัวเลขเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวถูกกระทำรุนแรงสูงถึง 1,596 ราย ในปี 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาอรัญประเทศ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 เนื่องจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาเบื้องต้นของความสงบสุขของสังคม เป็นปัญหาความรุนแรงที่พบบ่อยในสามีทำร้ายภรรยา การทารุณเด็ก การใช้แรงงานเด็ก ซึ่งความรุนแรงเหล่านี้มีผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัว ทำให้พฤติกรรมก้าวร้าว เก็บกด ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

 

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0218-1.jpg

ทั้งนี้ จากข้อมูลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศ จำนวน 1,596 ราย โดยมีสาเหตุปัจจัยคือ สุรา ยาเสพติด การพนัน สัมพันธภาพของครอบครัว การหึงหวงนอกใจ ทะเลาะเบาะแว้ง และปัญหาจากสุขภาพจิต ดังนั้น จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดสระแก้วใต้แนวคิด บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0225-3.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0243-1.jpg

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว บอกว่า สำหรับจุดประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตระหนัก ต่อ ปัญหาความรุนแรงที่มีสาเหตุปัจจัย อันดับต้น ๆ ที่มาจากอบายมุขและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันสมาชิกในครอบครัวรู้เท่าทันอบายมุข ทำให้เศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้น ลดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวสมาชิกในบ้าน ไม่กระทำความรุนแรงต่อกันทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขและสังคมน่าอยู่

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/453999.jpg

—————————
ภาพโดย/ประจัก สารการ-สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด