คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด

|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด

สระแก้ว – ทหารไทยและทหารสหรัฐอเมริกา เปิดการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 เพื่อกวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด CG20:Landmine Disposal Exercise (LDX Ex) พร้อมเตรียมนำทุ่นระเบิดดักรถถัง ทุนระเบิดสังหารบุคคลที่เก็บกู้ได้ และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด รวมกว่า 2,000 ทุ่น ฝึกทำลายจริง ที่บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ศทช.ศบท.) ในฐานะผู้อำนวยการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 เรื่อง การกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและการทำลาย (Landmine Disposal Exercise : LMD) ที่บริเวณ ร.12 พัน.2 รอ. ค่ายนิมมาณกลยุทธ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ต่อจากนั้น เวลาประมาณ 10.00-12.00 ได้ลงพื้นที่การฝึกฯตรวจพื้นที่ ตำบลรวบรวมทุ่นระเบิด, ตำบลทำลายทุ่นระเบิด, และพื้นที่สำหรับกดเครื่องควบคุมการจุดระเบิดระยะไกล ณ เนินตรวจการณ์ 152 บ.ภักดีแผ่นดิน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ด้วย

Advertisement

Advertisement

ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด

ทั้งนี้ พล.ท.สิทธิพล กล่าวว่า การฝึกกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและการทำลายในกรอบการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและการทำลาย เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กับ กองทัพสหรัฐอเมริกา โดย USINDOPACOM ในการฝึกการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ลักษณะการฝึกเป็นการปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยนำทุ่นระเบิดและสรรพวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด Unexploded Ordnance (UXO) ที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ดำเนินการสำรวจและเก็บกู้ไว้แล้วในพื้นที่มาฝึกการทำลาย โดยการฝึกร่วมในกรอบการฝึกร่วมผสม คอบร้าโกลด์ดังกล่าว ได้ดำเนินการฝึกมาแล้ว 2 ปี ในปีแรกทำการฝึกในการฝึก Cobra Gold 2018 (CG18) ในพื้นที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 (นปท.2) ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด และในปีที่ ๒ การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2019 Cobra Gold 2019 (CG19) ฝึกในพื้นที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 (นปท.3) ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

Advertisement

Advertisement

ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวอีกว่า สำหรับการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 Cobra Gold 2020 (CG20) เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยทำการฝึกระหว่างวันที่ 21 ก.พ.-6 มี.ค.63 มีการปฏิบัติที่สำคัญ อาทิ วันที่ 24 ก.พ.63 กำลังพลส่วนใหญ่เดินทางเข้าพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ ขนย้ายวัตถุระเบิดที่ได้รับการสนับสนุนฝ่ายสหรัฐฯจากสนามบินอู่ตะเภามายังพื้นที่ฝึก ,25 ก.พ.63 พิธีเปิด ณ ร.12 พัน.2 รอ. อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ,26-27 ก.พ.63 ฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ซักซ้อมการปฏิบัติการส่งกลับทางสายแพทย์ ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ,28-29 ก.พ.63 วางแผนทำลายทุ่นระเบิด และ UXO ทดสอบจุดระเบิด และ วันที่ 1-4 มี.ค.63 ฝึกการทำลายทุ่นระเบิด และ UXO ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Advertisement

Advertisement

ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 3 มี.ค.63 พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหารและผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 เรื่องการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและการทำลาย (Cobra Gold 2020 : Landmine Disposal Exercise) ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยได้เชิญคณะทูตประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศไทย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ภาคประชาสังคมด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และผู้แทนหน่วยราชการต่าง ๆ เข้าร่วมรับชมการฝึกด้วย โดยมีการจัดกำลังพลเข้ารับการฝึก รวม 85 นาย แบ่งเป็น ผู้รับการฝึกฝ่ายไทย จำนวน 36 นาย จัดกำลังพล 15 นาย ส่วนควบคุม 4 นาย รวม 19 นาย ,ฝ่ายสหรัฐฯ จัดกำลังพล 13 นาย จนท.เสนารักษ์ 3 นาย รวม 16 นาย และส่วนสนับสนุนการฝึกอีก จำนวน 49 นาย

ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด

สำหรับทุ่นระเบิดที่นำมาฝึกการทำลายในครั้งนี้ ประกอบด้วย ทุ่นระเบิดดักรถถัง 21 ทุ่น ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 1,764 ทุ่น และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด 272 รายการ ส่วนหนึ่งมาจากการเก็บกู้ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) ในพื้นที่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในห้วงเดือนตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 และที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 (กก.ตชด.12) ที่ดำเนินการเก็บกู้ระหว่างการปฏิบัติงานด้วย นอกจากนั้น ฝ่ายสหรัฐสนับสนุนวัตถุระเบิดที่ใช้ในการทำลาย ประกอบด้วย ระเบิด C4 ขนาด 1¼ปอนด์ ,M757 จำนวน 50 แท่ง ,เชื้อปะทุไฟฟ้า M130 จำนวน 50 ดอก, เชื้อปะทุชนวน M 131 จำนวน 80 ดอก, ชนวนฝักแคเวลา M 670 จำนวน 500 ฟุต ,เครื่องจุดชนวนฝักแคเวลา MN 08 จำนวน 50 เครื่อง, ลูกระเบิดเพลิง (ชนิดขว้าง) G 900 จำนวน 32 ลูก ,ดินระเบิดแบบแผ่น M980 จำนวน 38 ฟุต, ชนวนฝักแคระเบิด M456 จำนวน 2,000 ฟุต,

ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด

อย่างไรก็ตาม ทางการไทยและสหรัฐคาดว่า ผลที่ได้รับจากการฝึกดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกทั้งไทยและสหรัฐอเมริกา จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงาน ด้านการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและการทำลาย และเพิ่มประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริงในการทำลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด Unexploded Ordnance (UXO) ที่เก็บกู้แล้ว รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศไทย ให้สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากทุ่นระเบิด สามารถนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถนำพื้นที่ไปพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยปราศจากทุ่นระเบิดฯ ภายในปีพ.ศ.2562 ต่อไป

ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด ไทย-สหรัฐฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 กวาดล้างและทำลายสนามทุ่นระเบิด

——————————
CG:พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด