คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

จงใจปกปิดข้อมูลเดินทางจากประเทศเสี่ยง covid-19 มีโทษ!

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
จงใจปกปิดข้อมูลเดินทางจากประเทศเสี่ยง covid-19 มีโทษ!

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง covid-19 ที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางเสี่ยงรับโทษตามกฎหมาย
ในกรณีที่จงใจปิดบังข้อมูลประวัติการเดินทางจากประเทศเสี่ยง ตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 6 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
จงใจปกปิดข้อมูลเดินทางจากประเทศเสี่ยง covid-19 มีโทษ!

มาตรา 49  “ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ควรงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นมีทั้งหมด 9 ปะเทศ คือ จีน ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน และสหรัฐฯ

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด