คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ตราดตั้งเป้าหยุดยาวปีใหม่ 7 วันอันตรายต้องตายเป็นศูนย์

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ตราดตั้งเป้าหยุดยาวปีใหม่ 7 วันอันตรายต้องตายเป็นศูนย์

ผู้ว่าฯตราด เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุปีใหม่ ตั้งเป้า 7 วันอันตราย “ตราดตายเป็นศูนย์” 

เวลา 8.30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน อาสากู้ภัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ พร้อมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” หน้าศาลาร้อยปีตราดรำลึก ศาลากลางจังหวัดตราด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5461-2-1024x683.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บรรลุผลสามารถลดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดตราดจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดตราด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเทียบเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (2560 -2562) ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินการ “ช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดตราดตายเป็นศูนย์” โดยจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วยตนเอง มีช่วงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5465-2-1024x683.jpg

นอกจากนี้ทางจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลในครอบครัวได้ตระหนักถึงอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจได้รับจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน โดยให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ไม่ขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา มอเตอร์ไซด์ไม่ดัดแปลงสภาพ สวมหมวกนิรภัย และเปิดไฟหน้าเวลากลางวันและเวลากลางคืน รัดเข็มขัดขณะขับขี่รถยนต์ ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ตลอดจนซ่อมแซมยานพาหนะให้สมบูรณ์เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หากกระทำผิดจะได้รับโทษ เสียทั้งค่าปรับ เสียเวลาในการอบรมกฎจราจร และอาจถูกยึดรถเพื่อตรวจสอบ และในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยภาครัฐหากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายและให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_5476-3-1024x683.jpg

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด