คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวบ้านแย่งน้ำวิกฤตแล้งลามหนักกระทบประปาทั้งอำเภอ-รพ.ใกล้วิกฤตขาดน้ำ(คลิป)

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ชาวบ้านแย่งน้ำวิกฤตแล้งลามหนักกระทบประปาทั้งอำเภอ-รพ.ใกล้วิกฤตขาดน้ำ(คลิป)

ชัยภูมิ –  ภัยแล้งลามหนักการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ขาดแคลนน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในพื้นที่ได้แล้ว เริ่มไม่มีน้ำใช้มาต่อเนื่องนานกว่า 3 วัน  ต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขเป็นการด่วน พร้อมฝากวิงวอนประชาชนที่มีพื้นที่การเกษตรมีลำน้ำไหลผ่าน ของดสูบน้ำที่ทางเขื่อนปล่อยมาให้ทางการประปาไว้ก่อนในช่วงนี้ ซึ่งเริ่มกระทบต่อการผลิตประปาของประชาชนโดยรวมรวมทั้งอำเภอและในโรงพยาบาลจะต้องได้รับผลกระทบขาดน้ำหนักในอีกไม่กี่วันตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วย!!

( 8 ม.ค.63 ) ที่จ.ชัยภูมิ สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดชัยภูมิ เริ่มวิกฤตหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะล่าสุดด้านนายณัฐวุฒิ  ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และนางสุกัญญา  จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง ซึ่งมีพื้นที่เขตรับผิดชอบสถานีผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาคให้กับประชาชนในพื้นที่รอยต่อ 2 อำเภอ ทั้งที่อำเภอหนองบัวแดงและอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนเขื่อนชลประทานโนนเขวา ที่เป็นเขื่อนขนาดเล็กรอรับน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ ในเขตอ.เกษตรสมบูรณ์

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพ080163ชัยภูมิชาวบ้านแย่งน้ำวิกฤตแล้งลามหนักกระทบประปาทั้งอำเภอถึงรพ-1.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพ080163ชัยภูมิชาวบ้านแย่งน้ำวิกฤตแล้งลามหนักกระทบประปาทั้งอำเภอถึงรพ-3.jpg

รวมทั้งผู้แทนจาก หน่วยทหารพัฒนา นพค.55 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขต อ.เกษตรสมบูรณ์ ได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาในตัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่ปัจจุบันภัยแล้งได้ส่งผลกระทบให้น้ำประปาในตัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ไม่ไหลมาต่อเนื่องกว่า 2-3 วันที่ผ่านมาแล้ว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพ080163ชัยภูมิชาวบ้านแย่งน้ำวิกฤตแล้งลามหนักกระทบประปาทั้งอำเภอถึงรพ-4.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพ080163ชัยภูมิชาวบ้านแย่งน้ำวิกฤตแล้งลามหนักกระทบประปาทั้งอำเภอถึงรพ-5.jpg

หลังจากทางการประปาส่วนภูมิภาคเกษตรสมบูรณ์ ได้ขอความร่วมมือให้หน่วย นพค.55 ช่วยนำเครื่องจักรมาเปิดทางน้ำให้ไหลเข้าสู่โรงกรองน้ำประปาฯเป็นการด่วนหลังไม่มีต้นทุนน้ำที่จะมาช่วยผลิตประประให้กับประชาชนได้มากกว่า 3,800 ครอบครัวแล้ว  ซึ่งตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำตามลำห้วยคูคลองที่ใช้ผลิตน้ำประปา ส่งไปช่วยหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ตัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้แห้งขอดลง และได้มีการขอให้ทางเขื่อนชลประทานโนนเขวา ปล่อยน้ำมาให้ต่อวันได้เพียงวันละ 1 แสน ลบ.เมตร แต่น้ำที่ปล่อยลงมาได้ถูกชาวบ้าน เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรัง พืชฤดูแล้งที่มีพื้นที่ติดกับลำห้วยธรรมชาติ ไหลผ่านมาได้พากันใช้เครื่องสูบน้ำดักสูบน้ำไปจนหมด ทำให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำระหว่างชาวบ้านเกษตรกร และทางการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่ต้องการน้ำดิบไปใช้ผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงประชาชนในตัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ทั้งหมด และในโรงพยาบาลประจำอำเภอ ต้องเริ่มได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำมีไม่เพียงพอตามาอีกเป็นจำนวนมากในขณะนี้แล้ว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพ080163ชัยภูมิชาวบ้านแย่งน้ำวิกฤตแล้งลามหนักกระทบประปาทั้งอำเภอถึงรพ-7.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพ080163ชัยภูมิชาวบ้านแย่งน้ำวิกฤตแล้งลามหนักกระทบประปาทั้งอำเภอถึงรพ-8.jpg

โดยนางสุกัญญา  จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง และรับผิดชอบสถานีผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาคเกษตรสมบูรณ์ กล่าวว่าในตัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีผู้ใช้น้ำประปาอยู่ประมาณ 3,800 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 14,000 คน ต้องการน้ำดิบผลิตประปามากกว่าเดือนละ 180,000 ลบ.เมตร ที่ผ่านมาน้ำที่ปล่อยมาให้แต่ละครั้งจะใช้ได้ประมาณ 10 วัน เมื่อเข้าหน้าแล้งช่วงนี้เมื่อปล่อยน้ำมาให้ระยะทางยาวกว่า 22 กิโลเมตร ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 วัน กว่าน้ำที่ถูกปล่อยจากเขื่อนโนนเขวาจะมาถึงโรงกรองน้ำประปาได้ แต่ขณะนี้เกิดปัญหาเมื่อปล่อยน้ำลงมาจะถูกชาวชาวบ้านเกษตรกรดักสูบน้ำไปทำการเกษตรจนหมด ทำให้ไม่มีน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาที่ใช้หล่อเลี้ยงในตัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และภายในโรงพยาบาลประจำอำเภอได้ในขณะนี้ โดยเฉพาะที่ต้องการน้ำประปาที่สะอาดไปใช้ฟอกไตคนป่วย ซึ่งตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้จำเป็นที่จะต้องลดแรงดันน้ำประปา เพื่อยืดอายุให้มีน้ำประปาใช้หล่อเลี้ยงประชาชนในตัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ให้นานที่สุดไปก่อน ซึ่งในบางจุดน้ำอาจจะไม่ไหลมาในช่วง 2-3 วันนี้ได้

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพ080163ชัยภูมิชาวบ้านแย่งน้ำวิกฤตแล้งลามหนักกระทบประปาทั้งอำเภอถึงรพ-9.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพ080163ชัยภูมิชาวบ้านแย่งน้ำวิกฤตแล้งลามหนักกระทบประปาทั้งอำเภอถึงรพ-11.jpg

จึงอยากฝากวิงวอนไปถึงประชาชนในพื้นที่ที่มีทางน้ำที่ปล่อยลงมาจากเขื่อนฯไหลผ่านมาตลอดช่วง ยาวกว่า 22 กม. ขอความร่วมมือ ช่วยงดสูบน้ไปทำการเกษตรทุกประเภทไว้ก้อน เพื่อปล่อยให้น้ำไหลมาถึงโรงกรองการประปาอำเภอเกษตรสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ผลิตประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่และรพ.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อไม่ส่งผลกระทบขาดแคลนน้ำประปาเป็นหลักในช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนด้วย

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด