อื่นๆ

ถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ..พืชทางเลือกกับทางรอดสู้ภัยแล้ง

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ..พืชทางเลือกกับทางรอดสู้ภัยแล้ง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ ที่จัดขึ้นโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 3 ซึ่งได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ณ แปลงนา นายคำสิงห์ หาญหนองบัว บ้านโนนท่อน ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น แปลงเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูกถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ ที่กำลังออกผลผลิตพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวสร้างรายได้ ชดเชยกับรายได้ที่ขาดหายไปเพราะไม่สามารถทำนาปรังได้ หลังต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในรอบหลายสิบปี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่นได้ลงพื้นที่ไปทำการเพิ่มองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการปลูกถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ เพราะถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีความเหมาะสมในการปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมของเกษตรกรในช่วงที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย มีอายุที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต 60-70 วัน ใช้น้ำต่อไร่ประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนาปรังแล้วใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าวนาปรัง 3-4 เท่าตัว ซึ่งข้าวนาปรังจะใช้น้ำถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ดังนั้นการปลูกถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพถือว่าประหยัดน้ำ,ประหยัดเวลาและทำรายได้ ได้มากกว่า ซึ่งจากการปลูกถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพในพื้นที่บ้านโนนท่อนให้ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 700-1,000 กิโลกรัม และราคาในท้องตลาดขณะนี้อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 30 บาท แต่หากเกษตรกรนำไปต้มขายเองราคาจะเพิ่มสูงขึ้น โดยจากการทดลองส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพในช่วง 2 เดือนนี้พบว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไร่ละกว่า 15,000-20,000 บาทต่อไร่ จึงถือเป็นอีกหนึ่งในการปลูกพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรเพื่อต่อสู้กับภัยแล้งที่ยาวนานกว่าหลายๆปีที่ผ่านมา

Advertisement

Advertisement

หากเกษตรกรคนไหนหรือประชาชนทั่วใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 3 หรือ กรมวิชาการเกษตร รวมถึง สำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดในแต่ละพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่ปลูกและรับฟังคำแนะนำจากนักวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้องก่อนลงมือปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไปพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ ภาพ : ดลปภัทร ศรีงาม ถ่ายเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ภาพ : ดลปภัทร ศรีงาม ถ่ายเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แปลงต้นแบบ ภาพ : ดลปภัทร ศรีงาม ถ่ายเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สนใจก็ลองเข้าไปติดต่อดูครับคุ้ม ภาพ : ดลปภัทร ศรีงาม ถ่ายเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาพ : ดลปภัทร ศรีงาม ถ่ายเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์