คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สหกรณ์ครูขอนแก่นแจงปีนี้กำไรอู้ฟู่กว่า 113 ล้าน ส่วนคดีเงินหาย 431 ล้านยังเดินหน้า

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
สหกรณ์ครูขอนแก่นแจงปีนี้กำไรอู้ฟู่กว่า 113 ล้าน ส่วนคดีเงินหาย 431 ล้านยังเดินหน้า

ขอนแก่น – ประธานสหกรณ์ครูขอนแก่นมีสาส์นแจ้งสมาชิก ปีนี้มีกำไรเพิ่มขึ้น 113 ล้าน เตรียมจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 6 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16 ในวันที่ 14 ก.พ.นี้  

สหกรณ์ครูขอนแก่นแจงปีนี้กำไรอู้ฟู่กว่า 113 ล้าน ส่วนคดีเงินหาย 431 ล้านยังเดินหน้า

ช่วงค่ำวันนี้ (3 ก.พ.63) นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีสาส์นแจ้งไปยังสมาชิกถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ที่เดิมกำหนดเป็นวันที่ 7 ก.พ.63 แต่ได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 13 ก.พ.63 พร้อมๆ กับการจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพราะสหกรณ์มีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 113 ล้านบาท  ส่วนเรื่องปัญหาคดีความยักยอกเงินสหกรณ์ฯ จำนวน 431 ล้านบาท ที่เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2554 ก็ยังคงดำเนินไปตามกระบวนการของกฎหมาย

 

การประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08:30 น.

Advertisement

Advertisement

ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ทุกท่าน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการมีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 61 ให้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ (31 ธันวาคมของทุกปี) และข้อ 63 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น จึงเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  สำหรับสมาชิกที่สนใจเข้าสังเกตการณ์  คณะกรรมการสำรองที่นั่งไว้ให้ไม่เกิน 100 คน ปกติคณะกรรมการวางแผนได้กำหนดประชุมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากคณะกรรมการขออนุมัติผ่อนปรนไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญเนื่องจากเงินสดขาดบัญชี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสมาชิกจึงรอหนังสือสั่งการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ประกอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยังไม่รับรองจนกว่าจะมีหนังสือสั่งการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และการประชุมต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันตามข้อบังคับที่ 67 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการประชุมช้าออกไปจากเดิมแต่ก็กำหนดให้จ่ายปันผล เฉลี่ยคืนทันทีเมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติและต้องจ่ายให้แล้วเสร็จในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก

Advertisement

Advertisement

สหกรณ์ครูขอนแก่นแจงปีนี้กำไรอู้ฟู่กว่า 113 ล้าน ส่วนคดีเงินหาย 431 ล้านยังเดินหน้า

ปีนี้สหกรณ์ของพวกเรามีกำไรสุทธิ 1,126,271,660.15 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว (1,013,194,839.11 ) คณะกรรมการจึงมีมติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ร้อยละ 6 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว (เงินปันผล ร้อยละ 6 เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 14) ซึ่งเป็นความมุ่งหวังคือ ส่งความรักความปรารถนาดีไปยังมวลสมาชิกในวันแห่งความรัก

Advertisement

Advertisement

สำหรับประเด็นปัญหากรณีเงินหายไปจากบัญชี 431 ล้านบาทนั้นคณะกรรมการได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ดำเนินการทั้งในด้านนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป  ในด้านนิติศาสตร์ คดีความก็ดำเนินไปตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายและคณะกรรมการได้มีมติจ้างทนายความดำเนินคดีไปจำนวน 2 ล้านบาท ดำเนินการทั้งคดีความอาญาและคดีความแพ่ง รายละเอียดเพิ่มเติมจะนำแจ้งที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก  ส่วนด้านรัฐศาสตร์ คณะกรรมการก็วางแผนดำเนินการไปตามขบวนการของสหกรณ์ซึ่งมีระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้โดยตระหนักและยึดมั่นไว้ว่าทำอย่างไรจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปันผล เฉลี่ยคืนของสมาชิก ในที่สุดก็ผ่านพ้นไปด้วยดี

ขอขอบคุณมวลสมาชิกทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เพื่อให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการของสหกรณ์ต่อไป

 

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

(นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด