คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/p-14-14.jpg

มุกดาหาร – มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับเด็กพิการจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 103 ทุน
18 11 62 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ ในฐานะผู้แทนพระองค์ฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับเด็กพิการจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 103 ทุน โดยมีเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เข้ารับพระราชทุนการศึกษาต่อหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานและนำเด็กที่ได้รับทุนเข้ารับทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/p-2_0.jpg

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาพระราชทุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ อันเป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองของเด็กพิการ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จังหวัดมุกดาหาร โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจึงได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น เป็นการมอบทุนให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรง ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 103 ทุน รวมทั้งสิ้น 515,000 บาท

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/p-5_0.jpg
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองนำทุนการศึกษาที่ได้รับมอบทุนในครั้งนี้มาใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ นำทุนการศึกษาไปใช้จ่ายดำรงชีวิต พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับผู้พิการ ด้วยความประหยัด เหมาะสมกับเป็นทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ขอให้ผู้ปกครองใช้ความอดทน ความรัก ความเสียสละ ในการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ให้พัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/p-12-28.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด