คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ทหารพัฒนา ระดมปล่อยคาราวานรถน้ำ ช่วยหมู่บ้านขาดแคลนน้ำ

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ทหารพัฒนา ระดมปล่อยคาราวานรถน้ำ ช่วยหมู่บ้านขาดแคลนน้ำ

นครพนม – ทหารพัฒนา ระดมปล่อยคาราวานรถน้ำ ช่วยหมู่บ้านขาดแคลนน้ำ ตั้งศูนย์ ร่วม อำเภอ อปท. รับมือภัยแล้ง กว่า 140 หมู่บ้าน 12 ตำบล

ทหารพัฒนา ระดมปล่อยคาราวานรถน้ำ ช่วยหมู่บ้านขาดแคลนน้ำ
 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก (นพค.22) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก จ.นครพนม พร้อมด้วย พ.อ.ชวลิต พบจันอัด ผบ.นพค.22 นาวาอากาศเอก เชิดชู ชูเสน รอง ผบ.นพค.22 ร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.นาแก กว่า 143 หมู่บ้าน 12 ตำบล รวมถึง เจ้าหน้าที่กำลังทหารพัฒนา เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นพค. 22 และปล่อยคาราวานรถน้ำ จำนวน 15 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ไปตรวจสอบช่วยเหลือ แจกจ่ายน้ำ ในพื้นที่ องนาแก ที่กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้ น้ำใต้ดิน รวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะเริ่มแห้งขอด เนื่องจากในปีนี้ ปริมาณฝนต่ำ ทำให้ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้อยกว่าทุกปี รวมถึง น้ำใต้ดินเริ่มประสบปัญหาแห้งขอด ไม่สามารถสูบน้ำจากระบบประปาได้ โดยได้นำร่องลงพื้นที่ นำคาราวานรถน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อน พร้อมตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือภัยแล้ง นพค.22 ร่วมกับทางอำเภอนาแก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 10 ตำบล 2 เทศบาล เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ เนื่องจากมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบมากขึ้น เนื่องจากฤดูแล้งมาเร็ว และยังเหลืออีกหลายเดือน หากประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถประสานไปยังผู้นำชุมชน ท้องถิ่น หรือทาง อำเภอ และ นพค.22 โดยตรง ได้ตลอด

Advertisement

Advertisement

ทหารพัฒนา ระดมปล่อยคาราวานรถน้ำ ช่วยหมู่บ้านขาดแคลนน้ำ

ด้าน พ.อ.ชวลิต พบจันอัด ผบ.นพค.22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดเผยว่า ปี นี้ภัยแล้งมาเร็ว และมีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปี เนื่องจาก ช่วงฤดูฝนมีปริมาณฝนน้อย ทำให้ น้ำใต้ดิน รวมถึง ลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง และแหล่งน้ำสาธารณะ มีปริมาณน้อย บางหมู่บ้าน เริ่มประสบปัญหา น้ำใต้ดินที่ใช้ระบบบาดาลไม่สามารถใช้งานได้ ต้องอาศัยน้ำจาก แหล่งน้ำสำรอง โดยทาง นพค.22 อ.นาแก ได้ ร่วมกับ อำเภอนาแก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งศูนย์อำนวยการรับมือ ช่วยเหลือชาวบ้าน ในพื้นที่ อ.นาแก รวมถึง อำเภอใกล้เคียง ซึ่งมีการระดมรถน้ำ ออกไปแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือ บรรเทาความเดอืดร้อนตามหมู่บ้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีรถโมบายผลิตน้ำดื่ม ที่มีศักยภาพสามารถ ผลิตน้ำดื่ม ที่มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย ออกไปบริการชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำ ลดภาระไม่ต้องซื้อน้ำดื่ม ซึ่งสามารถผลิตน้ำดื่มได้วันละไม่ต่ำกว่า 4,000 – 5,000 ลิตร หากประชาชน ในพื้นที่ ประสบปัญหาสามารถร้องขอสนับสนุนช่วยเหลือได้ตลอด

Advertisement

Advertisement

ทหารพัฒนา ระดมปล่อยคาราวานรถน้ำ ช่วยหมู่บ้านขาดแคลนน้ำ

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด