คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ม.นครพนม เดือด !! กรรมการสภาฯแจ้งจับกลุ่มสมคบคิด จ่อลาออกอีก 6

|4 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ม.นครพนม เดือด !! กรรมการสภาฯแจ้งจับกลุ่มสมคบคิด จ่อลาออกอีก 6

นครพนม – มหาวิทยาลัยนครพนม(มนพ.)ถึงจุดองศาเดือด หลังจากเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สภา มนพ. โดย ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภาฯ ปลดรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ตามคำสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(รมว.อว.) ที่ อว.0233.7(3.23)/860 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 พร้อมกับแต่งตั้ง ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอน รักษาราชการแทนฯ พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก  เกี่ยวกับกรณีเครื่องบินฝึกบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ(ว.การบิน) ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ หนึ่งในนั้นคือนายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนมหาสารคาม ผู้มีศักดิ์เป็นลุงของ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับ มนพ. จึงมีการสอบสวนข้อเท็จจริง พบว่าเป็นการนำเครื่องบินฝึกบินไปใช้ในภารกิจส่วนตัวนอกเหนือจากภารกิจหลัก ถึงแม้คณะกรรมการสอบสวนฯจะส่งเรื่องมาให้ทาง สภา มนพ.สอบวินัยฯ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก เป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่ไม่มีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาสอบสวนแต่อย่างใด กลับถูกเก็บงำไว้นานนับปี โดยนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษไม่ได้จนถึงทุกวันนี้

Advertisement

Advertisement

ส่วนรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการ

หลังปลด ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก แล้ว มีหนังสืออ้างเป็นคณะกรรมการเสียงข้างมาก คัดค้านการประชุมสภา มนพ. เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ถึงสองฉบับส่งถึงนายกสภาฯ อ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ มนพ. พร้อมกับมีแถลงการณ์เถื่อนเผยแพร่ในกลุ่มสาธารณะเฟซบุ๊คและไลน์ ฯลฯ

Advertisement

Advertisement

ต่อมาวันที่ 15 มกราคม 2563 กลุ่มคณาจารย์ประมาณ 30 คน ประชุมกันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยแหล่งข่างแจ้งว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุน ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก อดีต รก.อธิการบดีฯ ซึ่งในที่ประชุมส่วนใหญ่ตำหนิการทำหน้าที่ของ ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภาฯ เช่นเป็นนายกอัลไซเมอร์ และกล่าวหาว่า ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รก.ฯคนใหม่ ไม่มีความเหมาะสม  เพราะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกรรมการสภา มนพ. รองรับ เนื่องจากไม่ได้มีการลงมติแต่อย่างใด ขณะที่หัวโต๊ะในที่ประชุมประกาศดับเครื่องชน โดยกล่าวข่มขู่ผู้ที่เข้าประชุมว่าอย่าให้ความร่วมมือ รก.ฯคนใหม่ หากไม่เชื่อฟังหลังวันที่ 19 มกราคม 2563 ได้กลับมาเมื่อไหร่จะเช็คบิลทันที ทำให้กลุ่มคณาจารย์บางคนแม้ไม่เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้แต่ก็ไม่กล้าฝืน

Advertisement

Advertisement

ต่อมาได้มีเปิดประชุมสภา มนพ. ครั้งที่ 2/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม อาคาร ณ นคร ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. โดยมีวาระการประชุมลับ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มนพ.(เพิ่มเติม) และการพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรียนของคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาราชการแทนอธิการบดี มนพ. จำนวน 5 ฉบับ

นอกจากนี้แหล่งข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่า มีหนังสือลาออกจากของ ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รก.อธิการบดีฯคนใหม่ หลังเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้แค่เพียง 8 วัน โดยระบุสาเหตุการลาออกว่าเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ และเรื่องครอบครัวที่ยังต้องจัดการ

และปัญหาการแตกร้าวในมหาวิทยาลัยนครพนมก็ถึงจุดแตกหัก กล่าวคือเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา กรรมการสภา มนพ. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเป็นคนจังหวัดนครพนมโดยกำเนิด เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท.คำดี เฮียงบุญ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองนครพนม ให้ดำเนินคดีกับกรรมการสภา มนพ. ได้แก่ 1.รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล 2.นายพีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ 3.นายทรงยศ โรจนวีระ 4.นายศรีสุข แสนยอดคำ 5.นายกานต์ แก้วมาตย์ 6.รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข 7.ผศ.ดร.พันตรี โคมพิทยา 8.นายสันติสุข วรวัฒนธรรม 9.นายกิตติศักดิ์ มะลัย และ  10.นายประพัฒน์พงษ์ ปรีชา ขัดขืนคำสั่งตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 หมวด 7 มาตรา 51 กรณี รมว.อว. ให้สภา มนพ.ตั้งกรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก เกี่ยวกับเครื่องบินฝึกบินตก บรรจุไว้ในวาระที่ 3.1 เป็นเรื่องเร่งด่วน และเป็นวาระลับ

นายวัชรินทร์ฯเผยต่อว่าในประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการที่ถูกกล่าวหาข้างต้น จำนวน 6 คน อยู่ในที่ประชุม ขณะที่อีก 4 คน ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เมื่อถึงวาระรับรองนายกสภาฯได้สอบถามที่ประชุมว่า มีใครจะคัดค้านคำสั่งดังกล่าวฯหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดค้านแต่อย่างใด มีแต่งดออกเสียง 2 ท่านเท่านั้น จึงถือว่าที่ประชุมรับรองมติสภา

ต่อมาวันที่ 11 มกราคม 2563 มีหนังสือคัดค้านโดยมีกรรมการ 9 คน ร่วมกันลงชื่อ ได้แก่ 1.รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล 2.นายพีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ 3.นายศรีสุข แสนยอดคำ 4.นายกานต์ แก้วมาตย์ 5.รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข 6.ผศ.ดร.พันตรี โคมพิทยา 7.นายสันติสุข วรวัฒนธรรม 8.นายกิตติศักดิ์ มะลัย และ  9.นายประพัฒน์พงษ์ ปรีชา อ้างเป็นหนังสือไม่เห็นด้วยกับมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

และมีหนังสือลงวันที่ 12 มกราคม 2563 คัดค้านการแต่งตั้งผู้รักษาการฯ พร้อมแนบหนังสือสำเนาหนังสือคัดค้านการประชุมสภา มนพ. ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 ส่งถึง ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รก.อธิการบดีฯคนใหม่  โดยอ้างว่าการให้ รก.ฯหยุดปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ มนพ. ว่าด้วยการประชุมสภามหวิทยาลัย พ.ศ.2554 เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอ้างว่าคำสั่งสภา มนพ. ที่ 002/2563 เรื่องแต่งตั้ง รก.อธิการบดี มนพ. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีผู้ลงชื่อคือ 1..นายพีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์ 2.นายศรีสุข แสนยอดคำ 3.นายกานต์ แก้วมาตย์ 4.รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข 5.ผศ.ดร.พันตรี โคมพิทยา 6.นายสันติสุข วรวัฒนธรรม 7.นายกิตติศักดิ์ มะลัย 8.นายทรงยศ โรจนวีระ  9.นายประพัฒน์พงษ์ ปรีชา และ 10.นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ

ตนในฐานะกรรมการสภา มนพ. ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงมาร้องทุกข์กล่าวหา ดังนี้ 1.นำมติการประชุมอยู่ในวาระลับ ไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอกและสาธารณชน ด้วยการเผยแพร่ทางสื่ออนไลน์หลายช่องทาง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 164

2.ตลอดจนเป็นการสมคบคิดกระทำการเป็นกระบวนการใหญ่เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภา มนพ. เนื่องจากมีการระบุข้อความแสดงถึงการให้ร้าย หมิ่นประมาท การทำงานของสภา มนพ. ว่า การมีคำสั่งการให้ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก พ้นจากตำแหน่งรักษาราชการฯอธิการบดี มนพ. เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 83,มาตรา 326  และ มาตรา 328

ซึ่งการสมคบคิดกระทำการ โดยการร่วมมือกันทำเป็นกระบวนการกับผู้ที่ 1.ใช้ชื่อว่า”บุญรอด” เผยข้อมูลทางไลน์ 2.อดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ใน NPU line  group โดยระบุชื่ออดีตรองอธิการบดีคนหนึ่งเผยแพร่ในไลน์กลุ่ม จึงเป็นข้อมูลที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับหนังสือคัดค้าน 3.อาจมีการปลอมแปลงลายมือชื่อ และจัดทำเอกสารเท็จ เจตนาบิดเบือนข้อมูล และ 4.นำข้อมูลอันเป็นเท็จโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยการที่น่าจะเกิดความเสียหาย สับสน วุ่นวาย แก่บุคลากรและประชาชน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14

ล่าสุด รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม ยื่นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฯมีใจความดังนี้” ตามประกาศหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่135  ตอนพิเศษ 20  ง  29  มกราคม   2561 ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้าเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนครพนมนั้น เนื่องจากข้าพเจ้าเห็นว่าการดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าข่ายเป็นผู้กระทำและ/หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำที่ขัดหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยนครพนมและ/หรือของสภามหาวิทยาลัยนครพนมได้ ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนครพนมตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม  2563 เป็นต้นไป

ตามรายงานแจ้งว่าจะมีผู้ทรงคุณวุฒิยื่นหนังสือลาออกอย่างน้อย 3 คน และที่ปรึกษาอีก 3 คน รวมเป็น 6 คน

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด