คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สว. พบประชาชนลงพื้นที่น้ำก่ำ นครพนม ติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
สว. พบประชาชนลงพื้นที่น้ำก่ำ นครพนม ติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

นครพนม – วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน นายจรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่โครงการชลประทานและบำรุงรักษาน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ คณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

 

นายจรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งไม่ใช่การจับผิดแต่อย่างใด แต่เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนทุกฝ่ายได้มองเห็นในปัญหาเดียวกันและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด เพราะก่อนหน้านี้ที่มีการลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชนและหน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งทุกฝ่ายต่างก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่ในครั้งนี้อีกครั้ง ที่มีการเชิญทุกฝ่ายมาร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอแนะความคิดเห็นและความต้องการ ตลอดจนนำแผนพัฒนาและแผนดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาวาดเป็นแผนที่ร่วมกัน จากนั้นก็ใส่ความต้องการของแต่ละฝ่ายลงไป ทำให้ทุกคนได้มองเห็นภาพเหมือนกันหมด ที่สำคัญคือมองเห็นส่วนที่ขาดตกบกพร่องที่ต้องแก้ไขว่าอยู่ตรงไหน ใครเป็นเจ้าภาพที่ต้องเข้าไปดำเนินการ ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มการทำงานของทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังจะมีการต่อยอด โดยสมาชิกวุฒิสภาที่มาเห็นจะนำเอาความต้องการของพี่น้องประชาชน ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ ไปเสนอตรงต่อรัฐบาล ต่อรัฐมนตรี หรือตั้งกระทู้ถามในสภา ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้สำหรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำโดยการประเมินของสำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าน้ำต้นทุนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

Advertisement

Advertisement

สำหรับสถานการณ์น้ำของจังหวัดนครพนม ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 นั้นโครงการชลประทานนครพนม และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ให้ข้อมูลว่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำพระราชดำริในการดูแล จำนวน 20 แห่ง ประตูระบายน้ำ 12 แห่ง มีปริมาตรเก็บกักรวม 157.063 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 102.538 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65.28 ขณะที่น้ำของการประปาจังหวัดนครพนมที่มีอยู่ 8 สถานี ปัจจุบันยังมีน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ได้มีการเตรียมแผนสำรองหากน้ำในแม่น้ำโขงมีไม่เพียงพอ จะใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองญาติเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาทดแทน

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด