คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน จำนวน 3 หลัง

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน จำนวน 3 หลัง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน จำนวน 3 หลัง หลังละ 235,000 บาท

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7705-4-300x200.jpg เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ วัดละลมโพธิ์  ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เวลา 09.00 น. นาย.เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางปิยะฉัตร อินสว่างรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนคราชสีมาพร้อม หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมครอบครัว. ลงพื้นที่ ณ วัดละลมโพธิ์  ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี    เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน จำนวน 3 หลัง หลังละ 235,000 บาท จากเงินกองทุนช่วนเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7719-1-300x200.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7724-1-300x200.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7727-2-300x200.jpg

เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน จำนวน 3 หลัง หลังละ 235,000 บาท จากเงินกองทุนช่วนเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  ต่อจากนั้นนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ เดินทางมาถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ นายกเทศมนตรีตำบลพุดชา กล่าวรายงานสถานการณ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งให้ประชาชนรับทราบถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากก้องทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7741-300x200.jpg

 

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7744-2-300x200.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7755-300x200.jpg ต่อจากนั้นนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ เดินทางมาถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ นายกเทศมนตรีตำบลพุดชา กล่าวรายงานสถานการณ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งให้ประชาชนรับทราบถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากก้องทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เป็นควัสดุก่อสร้างบ้านที่ประสบอัคคีภัย หลังละ 230,000 บาท และค่าเครื่องอุปโภค เครื่องมือประกอบอาชีพ และครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นแก่ครอบครัว ครัวเรือนละ 5,000 บาทจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสะอึ้ง เข็มพุดชา นางสาวระเบียบ รวมใหม่  นายสมส่วน รวมใหม่ รวมเป็นเงิน รายละ 235,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 705,000 บาท อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7760-3-300x200.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7806-300x200.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7816-2-300x200.jpg ต่อมานายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางไปดูการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ประชาชนที่ถูกไฟไหม้จำนวนสองหลังและมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บในการถูกไฟไหม้บ้านด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7812-2-300x200.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด