คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

หนองคาย จิตอาสาทำความสะอาดรอบเรือนจำ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
หนองคาย จิตอาสาทำความสะอาดรอบเรือนจำ

หนองคาย –  จิตอาสาหนองคาย ช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆเรือนจำจังหวัดหนองคาย เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/23548.jpg

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่หน้าเรือนจำจังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเรือนจำจังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุนโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งจิตอาสาจะร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเรือนจำจังหวัดหนองคาย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/23545.jpg

กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่น ประชาชน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/23543.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/23551.jpg

………………….

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด