คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

ชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
ชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ รับส่งมอบรับเกลือทะเลจากผู้ผลิต ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ณ จุดกระจายสินค้าบริเวณที่ทำการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด
นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ และ หน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนสั่งซื้อเกลือทะเลเพื่อช่วยพยุงราคาช่วยเหลือชาวนาเกลือ เนื่องจากเกิดสภาวะการณ์ราคาผลผลิตตกต่ำ
ชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
นางอัญชลี ฯ กล่าวเพิ่มเติม ปัจจุบันมีปริมาณผลผลิตเกลือทะเล 20,000 กว่าตัน ขณะนี้ พ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อ โดยอ้างราคาเกลือนำเข้าจากอินเดีย ที่จำหน่ายอยู่ประมาณ กก.ละ 90 สตางค์ ในขณะที่ราคาเกลือที่จำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ 1.5 – 2 บาท/กิโลกรัม ผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าเกลือทะเลจากประเทศอินเดียดังกล่าว ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตเกลือทะเลของไทยได้รับความเดือดร้อน

Advertisement

Advertisement

ชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ซึ่งมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยวางแผนกระจายสินค้าเกลือในสต็อค จำนวน 19,000 ตัน และ เกลือทะเลที่กำลังจะออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต 2562/2563 อีก จำนวน 900,00 ตัน ทั้งนี้ มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยในการกระจายสินค้าเกลือทะเลสู่ผู้บริโภค

Advertisement

Advertisement

ชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
ผลจากการใช้กลไกสหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตครั้งนี้ ขับเคลื่อนโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เปิดรับการสั่งซื้อจากคนในขบวนการสหกรณ์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฎว่าได้รับความร่วมมือสนับสนุนและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีปริมาณสั่งซื้อครั้งแรก 25 ตัน ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อคในยุ้งฉาง และ ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในเร็ว ๆ นี้ อีกต่อไป
ชาวสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด