คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมภาระกิจการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ศพก.

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมภาระกิจการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ศพก.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมภาระกิจการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ศพก.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมภาระกิจการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ศพก.เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายบุคลากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ไปร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมภาระกิจการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ศพก. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมภาระกิจการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ศพก.
นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แหล่งข่าวฯ แจ้งว่า การจัดงานวันนี้ มีเกษตรกรและผู้ที่สนใจในเขตอำเภอห้วยทับทัน และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงาน รับการถ่ายทอดความรู้ และ ใช้บริการด้านการเกษตร จำนวน 200 คน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมภาระกิจการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ศพก. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมภาระกิจการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ศพก.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมโดยจัดนิทรรศการ การรวมกลุ่มผลิต แปรรูปเพิ่มมูลค่า และการส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การรวมกลุ่มการผลิต และ การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ศพก. กับ สหกรณ์ เพื่อสร้างเสริมรายได้เกษตรกรไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด