คัดลอกลิงค์

ไลฟ์แฮ็ก

ส้มโอในวงบ่อโตไว ปลูกได้ทุกที่

335
ปากกาทอง
ปากกาทอง
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ปากกาทอง
แจ้งตรวจสอบ
ส้มโอในวงบ่อโตไว ปลูกได้ทุกที่

ส้มโอในวงบ่อโตไว ปลูกได้ทุกที่

          ไม้ผลลูกโตอย่างส้มโอนั้น หากนำไปปลูกในวงบ่อ ใครจะคิดว่าเจริญเติบโตได้เร็วกว่าในดิน อีกทั้งใช้พื้นที่น้อย และแม้ดินในบริเวณที่จะปลูก ไม่เหมาะสมก็ไม่เป็นอุปสรรค เพราะสามารถหาดินจากพื้นที่อื่นมาใส่ในภาชนะปลูกได้ นอกจากนี้ในการดูแลรักษาด้านโรค แมลง วัชพืช และการห่อผล รวมไปถึงการบังคับออกดอกติดผลยังทำได้ง่าย สามารถควบคุมคุณภาพ และรสชาติได้ดีกว่าปลูกลงดินภาพโดย : ปากกาทอง

การปลูกส้มโอในวงบ่อซีเมนต์

         เลือกใช้วงบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ 1 เมตร หรือ 80 เซนติเมตร ใส่วัสดุปลูกข้างต้น ประกอบด้วยดินดำ หรือหน้าดิน 1 ส่วน แกลบดิบ 2 ส่วน มูลโค 1 ส่วน นำส้มโอลงปลูกในแนวตั้ง จากนั้นใส่วัสดุปลูกที่คลุกเคล้า เข้ากันแล้วลงไปให้เหลือขอบ กระถางหรือภาชนะ ปลูกประมาณ 1 นิ้ว ขั้นตอนนี้มีเทคนิคเร่งให้ส้มโอแตกใบ อ่อนด้วยการตัดแต่งราก ที่คดงอก่อนนำลงปลูกภาพโดย : ปากกาทองการดูแล

Advertisement

Advertisement

       การให้น้ำ ช่วงแรกที่เริ่มปลูกควรให้น้ำทุกวัน พอต้นส้มโอเริ่มจะตั้งตัวได้แล้ว อาจให้สลับวันเว้นวัน โดยดูดินที่ปลูกว่ายังมีความชุ่มชื่นอยู่หรือไม่

        การให้ปุ๋ย การให้ปุ๋ยเคมีควรใช้เพียงเพื่อเสริมประสิทธิภาพ ของวัสดุปลูกในระยะเวลาสั้น ๆ โดยอาจให้สูตร 15-15-15 บำรุงต้น สูตร 12-24-12 หรือ 9-24-24 ช่วยสร้างดอก และ 13-13-21 เพิ่มคุณภาพของผล ภาพโดย : ปากกาทอง

การห่อผลส้มโอ

         ขนาดของถุงที่เหมาะสม คือ ขนาด 14*16 นิ้ว ผลอ่อนส้มโอที่สามารถเริ่มห่อได้ ต้องมีอายุ 90 วัน หรือ 3 เดือนและไม่ควรเกิน 120 วัน ก่อนการห่อผลส้มโอควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะ สารป้องกันกำจัดโรคพืชล่วงหน้า 1 วัน เลือกห่อผลอ่อน ที่มีจำนวนมากออกบางส่วน หลังจากนั้นควรดูแลในเรื่องการให้น้ำและธาตุอาหารตามความต้องการของพืช และไม่มีความจำเป็นใด ๆ ในการฉีดพ่นสารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอีกเลย ก่อนการเก็บผลผลิตต้องแกะถุงที่ห่อผลออกล่วงหน้าประมาณ 10-15 วัน หรืออย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ผลส้มโอได้ถูกแสงแดดก่อนการเก็บเกี่ยวและทำให้สามารถเลือกเก็บผลได้ตามความต้องการภาพโดย : ปากกาทอง

Advertisement

Advertisement

 ส้มโอที่มีคุณภาพที่ดี จะสามารถขึ้นไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าได้ในราคาที่ดี อีกด้วย 

ภาพหน้าปกโดย : https://www.canva.com/

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน : ปากกาทอง

สามารถติดตามผลงานของผู้เขียนได้ที่ : https://creators.trueid.net/@22596

สามารถดูทีวีออนไลน์ หรือข่าวสารดี ๆ จากทรู สามารถติดตามได้ที่ : https://home.trueid.net/

ปากกาทอง

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด