อื่นๆ

"ประคาบสามทวน” น้ำตกใหญ่แนวตะเข็บชายแดน

296
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
"ประคาบสามทวน” น้ำตกใหญ่แนวตะเข็บชายแดน

เทือกเขาพนมดงรักจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ตามแนวชายแดนประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง  อาทิเช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อำเภอน้ำยืน ก็เป็นอีกผืนป่าอนุรักษ์หนึ่งที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำโดมใหญ่ไหลสู่ลำน้ำมูล แล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมอีกทอดหนึ่ง มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เช่น กระทิง วัวแดง เลียงผา กวางป่า แมวดาว รวมถึงสัตว์ป่าสำคัญเฉพาะถิ่น เช่น ชะนีมงกุฎ และจระเข้น้ำจืด ด้วยความหลากหลายของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การอนุรักษ์ป่าไม้และการเพิ่มพูนประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ จึงเป็นแนวทางการจัดการที่สำคัญ เพื่อให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisement

Advertisement

เฮลิคอปเตอร์ลำโดมใหญ่เขียวขจี

สำหรับพื้นที่ที่ยังเต็มไปด้วยวัตถุระเบิด และเชื้อไข้มาลาเรีย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อีกทั้งการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่าจากทั้งพี่น้องชาวไทยและกัมพูชา ก็ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้แผนบินสำรวจทรัพยากรด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวนให้เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้เห็นภาพการลักลอบตัดไม้จากมุมสูงในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก สามารถใช้บินสำรวจสภาพความสมบูรณ์ในภาพรวมของลำน้ำลำโดมใหญ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม บ้านของทุกสรรพชีวิต รวมถึงจระเข้น้ำจืดที่ยังพอมีหลงเหลืออยู่ในป่าธรรมชาติเพียงไม่กี่แห่งของไทย

ประคาบสามทวน

ภาพมุมสูงเมื่อมองจากเฮลิคอปเตอร์ ทำให้เราเห็นถึงความสวยงามของน้ำตกขนาดใหญ่ "น้ำตกประคาบสามทวน" ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางป่าลึกติดขอบชายแดนไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งปกติหากใช้การเดินเท้าต้องใช้เวลาเดินไปกลับประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากภาพของน้ำตกถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ผู้คนส่วนใหญ่แม้กระทั่งผู้มีอำนาจทางการเมืองบางท่าน ให้ความสำคัญไปที่การเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำอย่างไรจึงจะสามารถกอบโกยและใช้ประโยชน์จากความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ให้ได้มากที่สุด สามารถตัดทางทำถนนเข้าไปได้หรือไม่? เป็นคำถามที่ไม่ควรถูกตั้งขึ้น เพราะคำตอบมีเพียงสิ่งเดียว คือ ความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้เลย

Advertisement

Advertisement

ใจความสำคัญหลักที่ต้องการเมื่อภาพถูกเผยแพร่ ที่มากไปกว่าคุณค่าของทรัพยากรจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือเพียงแค่ต้องการให้ทุกคนได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า แหล่งต้นน้ำลำธารที่คอยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตรวมถึงผู้คนที่อยู่ปลายน้ำ นับตั้งแต่ชุมชนที่อยู่ติดพื้นที่อนุรักษ์ไปจนถึงชุมชนเมือง เพื่อหวังกระตุ้นให้ทุกคนรู้จักหวงแหนและร่วมกันรักษาป่าให้ยังคงสภาพความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนไปจนชั่วลูกชั่วหลาน โดยเริ่มต้นได้ง่ายๆ จากการที่เพียงแค่ไม่เข้าไปกอบโกยและทำลาย เท่านั้นเอง

เครดิตภาพประกอบทั้งหมดโดย ผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์