อื่นๆ

รอบรู้เรื่องขนส่งเอกชน

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รอบรู้เรื่องขนส่งเอกชน

ก่อนที่จะไปส่งพัสดุกับขนส่งเอกชน ควรรู้ว่าสิ่งไหนที่เขาห้ามส่ง
จะได้ไปส่งที่ไปรษณีย์โดยตรงเลย

เมื่อรู้แล้วว่าส่งพัสดุแบบไหน อะไรได้บ้าง
อันดับต่อไปก็เตรียมข้าวของที่จะไปส่ง มีกล่องเองไหม หรือจะไปให้พนักงานแพ็คให้ก็ได้
แต่สิ่งสำคัญที่ต้องพกติดตัวคือ
"บัตรประชาชน"

1.ระบบขนส่งเอกชนนั้นเป็นแค่ตัวส่งสินค้าหรือบริการจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มีระบบวางแผนที่ซับซ้อนจะเห็นได้ชัดว่าระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ระบบขนส่งเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งในระบบโลจิสติกส์เท่านั้น
2.ระบบโลจิสติกส์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดส่งสินค้าได้มากกว่าที่ระบบขนส่งจะทำได้ ซึ่งการจัดการของระบบโลจิสติกส์รวมไปถึง

- บรรจุภัณฑ์ของสินค้า
- ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุ
- เอกสารสั่งซื้อต่าง ๆ
- การประกันคุณภาพ
- การเก็บรักษา
- ระเบียบการนำเข้าและการส่งออก
- การเรียกร้องค่าชดเขย ถ้าหากเกิดปัญหาในการขนส่ง
- การทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในการขนส่ง
- การจัดการของผู้ขายและคู่ค้า
- การเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการลดค่าใช้จ่าย

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์