คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ต่างประเทศชื่นชมไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ต่างประเทศชื่นชมไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย

เชียงใหม่ : ต่างประเทศชื่นชมไทย จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นำไปสู่การบูรณาการการทำงานร่วมกันในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__6594575.jpg

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตามมาตรฐานคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองสากล (INSARAG) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคมนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่

    https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__6594576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__6594568.jpg

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ในนามของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ว่า รู้สึกยินดีที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมฯ โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะเป็นช่องทางที่สำคัญในการเรียนรู้ระบบต่างๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประเทศไทย ในการนำบทเรียนที่ได้จากการฝึก ไปปรับปรุงและทบทวนแผนการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน INSARAG ต่อไป

Advertisement

Advertisement

    https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__6594592.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__6594583.jpg

ขณะที่ ผู้บริหารของ INSARAG ชื่นชมประเทศไทยว่ามีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และสามารถจัดการฝึกซ้อมออกมาได้เป็นอย่างดี สมบูรณ์แบบ ทำให้ทุกคนที่มาร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับบทเรียน ประสบการณ์ และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณการการทำงานร่วมกันในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

    https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__6594585.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__6594591.jpg

สำหรับการจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอด 3 วันที่ผ่านมา  เป็นการฝึกซ้อมตามบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐาน INSARAG โดยจำลองเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อาคารและสิ่งสาธารณประโยชน์พังถล่ม ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เป็นสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง ต้องร้องขอความช่วยเหลือ การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ และอุปกรณ์จากต่างประเทศ โดยมีทีมค้นหาและกู้ภัยในเมือง (USAR Team) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ และหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติ ในประเทศไทยและประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมการฝึก กว่า 400 คน จาก 14 ประเทศ

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด