คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/868670.jpg

เชียงใหม่ – พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมมงคล ว. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 พร้อมพระราชทานแตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ไฉน กลองชนะ และเจ้าพนักงานประโคมขณะพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิตร สถิตมหาสีมาราม ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆมหาปรินายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/868664.jpg  ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศศพ พระราชทานโกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่อง ตั้งประดับเป็นเกียรติยศ พระราชทานพวงมาลาทุกพระองค์ และพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 คืน พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อายุ 96 ปี 75 พรรษา เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2466 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน ณ บ้านนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระพรหมมงคล วิ.

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/868661.jpg

ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/868681.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/868663.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/868657.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/868656.jpg

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด