คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ เสด็จแทนพระองค์ รงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติและงานโครงการหลวง 2562

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ เสด็จแทนพระองค์ รงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติและงานโครงการหลวง 2562

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89940085.jpg

เชียงใหม่ – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษาพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ คณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโครงการหลวง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89940105.jpg

นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนานานาชาติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ 50 ปี มูลนิธิโครงการหลวง ทรงรับฟังการบรรยายพิเศษ Royal Project Alternative Development Model จากพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และการพัฒนาทางเลือกและบทบาทในการผลักดันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นายโฮเอ่ ลิออส ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ จากนั้นได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บรรยายพิเศษ โดยผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ ซีเอ็นดี สมัยที่ 63 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในเดือนมีนาคม 2563

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89940097.jpg

จากนั้น เสด็จไปยังมณฑลพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2562 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน “โครงการหลวง 2562” จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและร้านค้าภายในบริเวณงานในปีพุทธศักราช 2562 มูลนิธิโครงการหลวงมีวาระครบรอบการดำเนินงาน 50 ปี ผลการดำเนินงานตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวง เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน และสร้างสุขให้เกิดแก่ปวงประชา ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการหลวงโมเดล : สืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 สู่ พระราชปณิธานในรัชกาลที่10″ นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง 4 ยุค และการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน สู่ชุมชนมีสุข มั่นคง ยั่งยืน และยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวงโดยเชฟชื่อดังและดารารับเชิญอีกมากมาย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89940108.jpg

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม มากกว่า 1,200 รายการ ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ในครั้งนี้ ได้แก่ กระเช้าของขวัญโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเขากวาง ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือผสมเจียวกู้หลาน ชาโครงการหลวง 5 กลิ่น สุดยอดชาอัสสัมที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากโครงการหลวง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89940082.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89940111.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89940107.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89940109.jpg

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด