คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เชียงใหม่ เตรียมยื่นข้อเสนอผ่อนผันมาตรการปล่อยโคมลอยและจุดพลุ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เชียงใหม่ เตรียมยื่นข้อเสนอผ่อนผันมาตรการปล่อยโคมลอยและจุดพลุ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/7-709.jpg

เชียงใหม่ – นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือมาตรการปล่อยโคมลอยและจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากท่าอากาศยาน และผู้แทนจากภาคธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1-1469.jpg

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ในทุกๆ ปี จะมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอย และจุดพลุ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ ซึ่งปัจจุบันกรมการบินพลเรือนได้ออก พ.ร.บ. การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โดยไม่ให้มีการจุดพลุ ปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการรบกวนหรือเกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ หากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย และในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมา ทางจังหวัดก็ได้ยึดถือกฎระเบียบดังกล่าวมาเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม พบว่า ในช่วงที่ผ่านมายังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ออกมาจุดพลุและปล่อยโคมลอยให้เห็นอยู่ ซึ่งบางครั้งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ และคาดว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ จะยังคงมีประชาชนออกมาปล่อยโคมลอยอีกอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นกิจกรรมสากลที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/6-818.jpg

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันหารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ข้อสรุปว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่จะรวบรวมข้อเสนอต่างๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล ได้พิจารณาแนวทางผ่อนปรนการปล่อยโคมของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ต่างจากจังหวัดอื่นๆ เพราะเป็นจังหวัดที่มีการปล่อยโคมลอยเป็นวัฒนธรรมเดิมอยู่แล้ว อีกทั้งในช่วงเทศกาลลอยกระทงและวันขึ้นปีใหม่ จะมีการงดเว้นการบินในช่วง 19.00-01.00 น. อยู่แล้ว สำหรับมาตรการของทางจังหวัดที่จะยื่นเสนอไปนั้น จะเป็นการขอผ่อนผันให้มีการปล่อยโคมลอยและจุดพลุในเขตนอกพื้นที่การบิน ส่วนในเขตพื้นที่การบิน จะยังคงห้ามไม่ให้มีการปล่อยโคมลอยและจุดพลุโดยเด็ดขาดเช่นเดิม โดยจะมีการควบคุมช่วงเวลาการปล่อยโคมและจุดพลุ ควบคุมขนาด วัสดุ และปริมาณเชื้อเพลิงของโคมและพลุให้มีขนาดตามมาตรฐาน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบิน อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอเหล่านี้ยังเป็นข้อเสนอในเบื้องต้น ส่วนจะได้รับการอนุญาตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/8-551.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด