คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 นำจิตอาสาเราทำความดี สร้างฝายชะลอน้ำวัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) จังหวัดเชียงราย

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 นำจิตอาสาเราทำความดี สร้างฝายชะลอน้ำวัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) จังหวัดเชียงราย

เชียงราย-ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 นำจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมพลังแรงกายแรงใจ ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นและความสมดุลของระบบน้ำที่วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) จังหวัดเชียงราย

พันเอก สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 ได้นำกำลังร่วมกับวัดพุทธอุทยาน(ดอยอินทรีย์) และพลังมวลชนจิตอาสาพระราชทาน ที่ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยออกปฏิบัติการในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16:00 น. ตลอดทั้งมีกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วม กิจกรรมทำแนวกันไฟและทำฝายชะลอน้ำ ได้จำนวนมากถึง 20 ฝาย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/155944-1.jpg

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นโครงการสร้างฝายเพื่อชะลอน้ำไหลหลากในช่วงฤดูฝนและยังเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำรองในช่วงฤดูแล้ง เป็นแผนการรับมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2561 ที่หลายฝ่ายเห็นความสำคัญและได้ระดมกำลังเข้ามาในพื้นที่เพื่อช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำเก็บกักความชุ่มชื้นในครั้งนี้เป็นต้นแบบของป่าเปียก กระทั่งประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย ด้วยการน้อมนำหลักความรู้ 6 มิติ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย น้ำ ดิน เกษตร ป่า พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุลสืบไป

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/155954-1.jpg

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจาก 12 หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย ชมรม ปกาเกอะญอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชมรมนักบัญชี ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ชมรมเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลุ่มตั้งตามพ่อ คณะรองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ นำโดย นายแพทย์ สุพัฒน์ ปิติภากร รวมทั้ง ประชาชนบ้านห้วยกีด หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่า และกลุ่มฝายน้ำแห่งพ่อหลวง กลุ่มออฟโรดแม่จัน บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย อีกทั้ง สโมสรสิงห์เชียงราย ยูไนเต็ดโดยมี นางสลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช พร้อมด้วย นางสาว ปวิษรัช ติยะไพรัช ประธานสโมสรของสิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด และหน่วยงานจาก กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรวมพลังสร้างความสามัคคีและความรักความอบอุ่นกันอย่างพร้อมเพรียง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/155952.jpg

ทั้งนี้ การสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของฝายชะลอน้ำที่จะเป็นปัจจัยสร้างความชุ่มชื้น ช่วยชะลอและลดความเร็วของกระแสน้ำ ทั้งยัวช่วยกักเก็บน้ำในพื้นที่ได้ให้ขังอยู่ได้นานกว่าเดิม อีกทั้ง ยังช่วยในการกักเศษตะกอน กิ่งไม้ต่าง ๆ เอาไว้ไม่ให้ไหลลงมาแหล่งน้ำชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าอีกมิติหนึ่งด้วย https://kdcdn.co/wp-content/uploads/155951-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/155955-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/155948-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/155945.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/155946-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/155947.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด