คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ตะลึง!!! ฮือฮาเมนูงานกินข้าวใหม่ 20 ชนเผ่าเชียงราย

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ตะลึง!!! ฮือฮาเมนูงานกินข้าวใหม่ 20 ชนเผ่าเชียงราย

เชียงราย-ชาติพันธุ์และอาเซียน ภายในสวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย กลุ่มชาติพันธุ์จำนวน 20 ชนเผ่า จัดงานเทศกาลกินข้าวใหม่ชาติพันธุ์ขึ้น

ค่ำวันที่ 27 ธ.ค.2562  วัฒนธรรมล้านนา ชาติพันธุ์และอาเซียน ภายในสวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย กลุ่มชาติพันธุ์จำนวน 20 ชนเผ่า ใน จ.เชียงราย เช่น อาข่า ม้ง เมี่ยน ลีซู ลาหู่ ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง บีซู ไตหย่า ลั้ว ไทยวน ดาราอาง ไทยเขิน ขมุ ไทยอีสาน ฯลฯ ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลกินข้าวใหม่ชาติพันธุ์ขึ้นโดยมีการจัดให้แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ได้สาธิตการปรุงอาหารตามกลุ่มชนของตนและนำมาจัดแสดงเพื่อร่วมประกอบพิธีกินข้าวใหม่ร่วมกัน ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีการจัดพิธีตามพื้นที่และประเพณีของตนแต่ครั้งนี้ได้มีการนำมาจัด ณ สถานที่เดียวกัน ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและมีสีสันจากเครื่องแต่งกาย กรรมวิธี และรูปลักษณ์ของอาหารของแต่ละชนเผ่าที่มีความแตกต่างกัน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/488296.jpg

โดยในพิธีมีนางเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยดำรงค์ตำแหน่งต่างๆ มาแล้วมากมายและทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์มานาน นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัด อบจ.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย นายสุพจน์ หลี่จา นายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ ฯลฯ พร้อมองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เข้าร่วมครบครัน โดยพิธีมีการนำอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วใส่ภาชนะจัดแสดงด้านหน้าเวทีสร้างความสนใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางไปชมงานเทศกาลไม้ดอกอาเซียน 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่สวนไม้งามริมน้ำกก ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.2561-วันที่ 12 ม.ค.2563 เป็นอย่างมากและพิธีจัดให้อาจารย์จากกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูได้นำประกอบพิธีก่อนจะเปิดให้ผู้คนได้เข้าไปนำอาหารทั้งหมดมารับประทานร่วมกันท่ามกลางนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานที่สนใจในเมนูอาหารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/488297.jpg

นางเตือนใจ กล่าวว่าตนทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์มาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่และได้สัมผัสกับกลุ่มต่างๆ ที่มีความหลากหลาย การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการนำกลุ่มต่างๆ มาอยู่ร่วมกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ และแม้จะมีความหลากหลายก็ยังมีความเคารพในวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มจนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอบอุ่นสันติสุข ทั้งนี้ตนต้องขอชื่นชมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย ที่ได้ให้มีการจัดงานนี้ขึ้น ณ สถานที่ในข่วงวัฒนธรรมล้านนา ชาติพันธุ์และอาเซียน เป็นอย่างยิ่งด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/488241.jpg

ด้านนายสุพจน์ กล่าวว่าก่อนการจัดประเพณีกินข้าวใหม่ได้มีการจัดเสวนาเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (วิถีคน วิถีข้าว) ซึ่งทำให้พวกเรารู้ว่าข้าวคือวิถีชีวิตของทุกชาติพันธุ์ ณ ที่นี้และพบว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างก็ใช้ข้าวเพื่อดำรงชีวิตจึงทำให้แต่ละกลุ่มมีประเพณีวัฒนธรรมในการให้ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับข้าว ดังนั้นจึงได้จัดงานครั้งนี้ร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความดีงาม ความกัญญูต่อธรรมชาติ ต่อผู้คนด้วยกันตลอดไป. https://kdcdn.co/wp-content/uploads/488298.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/488299.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด