คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา ครั้งที่ 96

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา ครั้งที่ 96

เชียงราย-พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 เป็นประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา (อำเภอแม่สาย) ฝ่ายไทย พันโท เบี้ยโส่งอ่อง ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 293 เป็นประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา- ไทย ฝ่ายเมียนมาจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประชุมคณะกรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ทั้งสองฝ่ายครั้งที่ 96 โดยครั้งนี้ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำภอเมือง จังหวัดเชียงราย การประชุมดังกล่าวฝ่ายไทยมีข้อหารือต่อ ฝ่ายเมียนมา 1. การขอความร่วมมือทางการเมียนมา ให้ติดตามบุคคลและผู้กระทำความผิดที่หลบหนีอยู่ในเมียนมา ขอให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำผิดฎหมายประเทศไทย หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่ จังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ฝ้ายไทยขอทราบความคืบหน้าในการติดตามตัว จำนวน 3 คดี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__25837570.jpg

1.1 คดี ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในความ ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ต้องหา จำนวน 1 คน

1.2 คดียาเสพติด (แก๊งโก๋แก่ มันทุกเม็ด) ผู้ต้องหา จำนวน 6 คน

1.3 คดี พยายามฆผู้อื่น บุกรุกเคหสถาน โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีอาวุธปืนในเวลากลางคืน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้มีอาวุธปืนติดตัว พกอาวุธปืนติดตัวในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร และยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมือง หรือหมู่บ้านผู้ต้องหา จำนวน 1 คน https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3634.jpg 2. ขอให้รถขนส่งสินค้าขนาดเล็กและรถบัสนักท่องเที่ยว ไปใช้สะพานๆ แห่งที่ 2 ขอให้รถขนส่งสินค้าขนาดเล็ก เข้ามายังฝั่งไทยผ่านทางสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเครื่องเอ็กซ์เรย์ (เฉพาะขาเข้าประเทศไทย) เพื่อป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย และให้รถบัสนักท่องเที่ยว ผ่านเข้าออกทางสะพานฯ แห่งที่ 2 เพื่อแก้ปัญหารถติด บริเวณสะพานมิตรภาพข้ามน้ำสาย แห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเซียงราย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3646-2.jpg

3. เรื่องกำหนดจัดงาน “เคาท์ดาวน์ 3 แผ่นดิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย เมียนมา สาขาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงาน “เคาท์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2020 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 1 มกราคม 2563บริเวณหน้ด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขอให้ฝ่ายเมียนมาประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาต ขยายการเปิด-ปิด จุดผ่านแดนถาวรเมียนมาไทย (สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1) จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในวันที่ 31 ธันวาคม 2562  เวลา 21.๐๐น. (เวลาไทย) ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงเวลา 02.๐๐น. (เวลาไทย) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ของทั้ง 2 ประเทศ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3650-1.jpg

4. การรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปัจจุบันในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5. PM 1oและ AQI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของราษฎรทั้งสองประเทศ และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ อำเภอแม่สาย และ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ฝ่ายไทยขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมา ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เน้นย้ำ ให้ประชาชนงดเว้นการเผาทุกชนิด บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา ด้านตรงข้าม จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี เพื่อลดปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ซึ่งประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ต่างได้รับผลกระทบเช่นกัน

5. เรื่องขอบคุณฝ่ายเมียนมาที่อนุมัติให้รถรับ-ส่งนักเรียน และรถฉุกเฉิน ผ่านแดนโดยใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3665.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3669-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3674-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3678.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3679.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3683.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด