คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ผ.ว.จ.เชียงรายมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ผ.ว.จ.เชียงรายมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

เชียงราย-ผู้ว่าราชการจังหวัดชียงราย ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

วันนี้ (15 ธ.ค. 62) ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวของจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำแม่ยาว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย พันเอก พศิน แสงคำ รอง กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย สัสดีจังหวัดเชียงราย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย หัวหน้าสำนักงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลแม่ยาว เข้าร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ผืน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_03821.jpg

โดยการมอบผ้าห่มกันหนาวดังกล่าวมีขึ้น เนื่องจากช่วงเดือนธันวาคม 2562 ลักษณะอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น และมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบทางอำเภอเมืองเชียงราย จึงได้สำรวจพบว่า มีผู้ที่ต้องการเครื่องกันหนาว เช่น เสื้อกันหนาว ผ้าห่มกันหนาว ฯลฯ รวมกันจำนวน 67,711 คน สำหรับตำบลแม่ยาว มีจำนวน 18 หมู่บ้าน พบว่ามีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวน 15,531 คน ซึ่งการมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ ได้นำร่องก่อนจำนวน 1,000 คน ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0412-3.jpg

ด้าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่อยู่ในเกณฑ์หนาวจัดและหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่องนั้น ทางจังหวัดเชียงรายจึงได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเหตุภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในทุกอำเภอ โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้ว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0378-2.jpg

จากนั้น ได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีจำนวนกว่า 344,385 คน และที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย ได้มีการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวจากหน่วยงานภาคเอกชนแล้ว รวมจำนวน 25,700 คน และทางจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการจัดหาผ้าห่มจากงบประมาณเงินทดรองราชการในอำนาจเบิกจ่ายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ได้จำนวน 43,478 ผืน จึงได้มีการแจกจ่ายให้แก่ราษฎร์ทุกอำเภอตามความจำเป็น รวมทั้ง ยังเตรียมขอขยายวงเงินทดลองราชการเพื่อจัดหาเครื่องกันหนาวเพิ่มเติมไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0387-5.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยอีกว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวแล้ว และได้สำรวจจำนวนผู้ต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 344,385 คนดังกล่าวว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 154,229 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 3,097 คน คนพิการทุพพลภาพ 32,279 คน ผู้มีรายได้น้อย 79,051 คน ผู้ประสบความเดือดร้อน 75,729 คน ที่ผ่านมามีการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวโดยมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) แจกจ่ายให้ประชาชนไปแล้วจำนวน 15,000 ผืน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่จังหวัดเชียงราย จำนวน 3,500 ผืน โดยแจกจ่ายในพื้นที่ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และ อำเภอแม่สาย ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ ร่วมกับมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เชียงราย มอบให้จำนวน 2,400 ชุด พื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และ อำเภอแม่สรวย และบริษัทชาวาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด อีกจำนวน 4,800 ผืนด้วย

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0380-5.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0393-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0400-5.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0347-2.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด