คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ฝึกแต่เด็กให้แต่งชุดล้านนาอู้กำเมือง

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ฝึกแต่เด็กให้แต่งชุดล้านนาอู้กำเมือง

เชียงราย-การจัดฐานการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ นิทรรศการล้านนา จัดแสดงและให้ชิมอาหารและขนมล้านนา สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2หนองบัว 

วันที่ 28 พ.ย.2562  เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดงาน “ฮักบ้านเฮา” ปี๋ตี๋ 16 โดยภายในงานมีการจัดฐานการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ นิทรรศการล้านนา จัดแสดงและให้ชิมอาหารและขนมล้านนา โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและ น.ส.อโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในเขตเทศบาลเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งนายวันชัย ได้มอบเกียรติบัตร แก่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นปราชญ์ในชุมชน ที่ได้มาให้ความรู้ ในด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2หนองบัว และตัวแทนของชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่ได้มาร่วมกิจกรรม

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/434690-1024x683.jpg

น.ส.อโณทัย กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฮักบ้านเฮา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 16 มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ครู ที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และตามศักยภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม ระหว่างชุมชนและโรงเรียน ซึ่งพบว่าได้รับความร่วมมืออย่างดี จากคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียนและชุมชน ในเขตบริการของโรงเรียน โดยชุมชนต่างๆ ได้มาร่วม จัดซุ้มนิทรรศการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในชุมชน “เกี่ยวกับของดีของเด่นในชุมชน” เพื่อนำเสนอเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียน และผู้สนใจ ได้ศึกษาหาความรู้ ประกอบด้วย ชุมชนหนองบัว ชุมชนบ้านไร่ กองแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ชุมชนกกโท้ง ชุมชนร่องปลาค้าว กลุ่มผู้สูงอายุ โซน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/434693-1024x683.jpg

นายวันชัย กล่าวว่ากิจกรรมที่ทางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดขึ้น ถือว่าดีอย่างมาก ที่ทางโรงเรียน ซึางเป็นสถานศึกษาได้ทำงานร่วมกับชุมชน และวัด ที่จะประสานเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว ในการขับเคลื่อน ทั้งทางวิชาการ และการเรียนรู้จากชีวิตจริง ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ทางวิชาการแล้ว แต่ความรู้นอกห้องเรียนนั้นคือ ในชุมชน ภายในวัด จะต้องเรียนรู้ด้วย เพราะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ยกตัวอย่าง เช่น การจัดกาดมั่ว นักเรียนจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างไร อาหารการกินเป็นอย่างไร และทางภาควิชาการ ก็มีฐานการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้.

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/434689-1024x683.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/434692-1024x683.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด