คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

พิธีเปิดป้ายมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน  ศูนย์การเรียนบ้านนานา

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
พิธีเปิดป้ายมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน  ศูนย์การเรียนบ้านนานา

เชียงราย-นายสมศักดิ์ คณาคำเป็นประธานพิธีเปิดป้าย  มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน  ศูนย์การเรียนบ้านนานา และ นายนิคม อภิรัตนาโกศล ประธานกต.ตร.ภาค 5 ประธาน กต.ตร.สภ.แม่สาย จัดโรงทานเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนบ้านนานา

วันที่ 29 พ.ย.2562 นายสมศักดิ์ คณาคำเป็นประธานพิธีเปิดป้าย  มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน  ศูนย์การเรียนบ้านนานา โดยมี นายนิคม อภิรัตนาโกศล ประธานกต.ตร.ภาค 5 ประธาน กต.ตร.สภ.แม่สาย นายชัยยนต์ ศรีสมุทร สจ.1 อ.แม่สาย และผู้ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายในครั้งนี้ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_1737-1024x683.jpg

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน  ศูนย์การเรียนบ้านนานา มีนาย กรรจร เจียมรัมย์ เป็น ผอ.ศูนย์การเรียนบ้านนานา ดร.วารีภรณ์ ทรงศักดิ์ รองประธาน สถานศึกษา ศูนย์การเรียนบ้านนานา คนปัจจุบัน  บ้านนานาเริ่มตั้นขึ้นเมื่อปี 2542 โดยนาย กรรจร เจียมรัมย์(ครูเหงา) เป็นผู้ก่อตั้ง ได้ศึกษาเก็บเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัว หรือเด็กที่ด้อยโอกาสในการศึกษา เด็กขอทานเร่ร่อนนำมาพักฟื้นฟู และได้มีการให้ความช่วยเหลือเด็กตลอดมา

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_1786-1024x683.jpg

จนได้มีบริษัท ห้างร้านต่างๆเล็งเห็น ในการช่วยเหลือเด็ก จึงได้เข้ามาช่วยส่งเสริมอุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาด้านศักยภาพให้ดีขึ้น ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน 33 คน ครูประจำ 6 คนและครูอาสาอีกจำนวนหนึ่งที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลเด็ก ภายในศูนย์การเรียนบ้านนานา มีการสอนหนังสื่อตั้งแต่ระดับ ป.1-6 สอนด้านการฝีมือ เช่นเปิดทำกาแฟ ตัดเย็บผ้า เบเกอรี่ เสริมสวย เกษตร เพื่อให้เด็กออกไปสามารถต่อยอดเป็นอาชีพดูแลตัวเอง และครอบครัวได้ เด็กส่วนใหญ่ภายในมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน ศูนย์การเรียนบ้านนานา เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน มีปัญหาทางครอบครัว ทางศูนย์ก็จะนำเด็กเหล่านี้มาฟักฟื้นคืนสู่สังคม

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_1843-1024x683.jpg

ในวันเดียวกัน นายนิคม อภิรัตนาโกศล ประธานกต.ตร.ภาค 5 ประธาน กต.ตร.สภ.แม่สาย (พ่อเลี้ยงเสี่ยบุญมั่น)สายบุญ หลังจากได้รับเชิญร่วมเปิดป้ายสถานศึกษา ศูนย์การเรียนบ้านนานา จึงได้ร่วมทำบุญด้วย จัดโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านนานา เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆกลับคืนสู่สังคม เป็นคนดีของสังคมต่อไป

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_1872-1024x683.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_1886-1-1024x683.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_1894-1-1024x683.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_1896-1-1024x683.jpg

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด