คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รำนก-รำโต ศิลปะการแสดงฟ้อนรำของชาวไทยใหญ่ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
รำนก-รำโต ศิลปะการแสดงฟ้อนรำของชาวไทยใหญ่ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา

เชียงราย-รำนก-รำโต เป็นศิลปะการแสดงฟ้อนรำของชนเผ่าไทยใหญ่ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมานานว่า รำนกรำโตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยพุทธกาล 

15 ธ.ค.2562 รำนก-รำโต เป็นศิลปะการแสดงฟ้อนรำของชาวไทยใหญ่ ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมานาน รำนก-รำโตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยพุทธกาลตามตำนาน ในวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ หลังเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันนั้นสัตว์ทั้งสามโลก จะสามารถมองเห็นกันได้ทั้งหมด มีเทวดา มนุษย์ และสัตว์ในป่าหิมพานต์ พากันมาเฝ้ารับเสด็จ เพื่อทำบุญใส่บาตร พระพุทธเจ้า ที่มีเป็นจำนวนมาก

ในกาลครั้งนั้นมีนกกินรี (นางนก) หรือกิ่งกะหร่า เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์จำพวกหนึ่ง ที่มีรูปร่างลักษณะแปลกคือ ลักษณะครึ่งมนุษย์ ครึ่งสัตว์ปีก ได้ออกมารำแพนหรือฟ้อนรำ เพื่อถวายพระพุทธเจ้า โตเป็นสัตว์อีกชนิดที่อยู่ในป่าหิมพานต์ โตมีรูปร่างลักษณะแปลกคือ มีลักษณะสัตว์หลายๆชนิดร่วมอยู่ในร่างเดียว มีตัวเหมือนสิงโต มีหัวเหมือนกวาง มีหางเหมือนเยือง(เลียงผา) ได้ออกมาฟ้อน (ก้าโต) รับเสด็จเพื่อถวายพระพุทธเจ้าเช่นกัน

Advertisement

Advertisement

ปัจจุบันการรำนก-รำโต ถือได้ว่าเป็นการฟ้อนรำเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณึของชาวไทยใหญ่ เมื่อมีงานประเพณีต่างๆของชาวไทยใหญ่ก็จะนำนก-โต ออกมาร่ายรำ สร้างความสนุกสนานในงานพิธีนั้นๆ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3248-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3261.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3268.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3275.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3478.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_3481.jpg

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด