คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 15 ปี

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 15 ปี

เชียงราย-พิธีทำบุญครบรอบ15 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โดยมี นายไพโรจน์ สังข์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย นายอำนาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ  เข้าร่วมพิธี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พ.ย. 62 ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นายพิทักฐ์ รัตนเดชากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ15 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โดยมี นายไพโรจน์ สังข์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย นายอำนาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาล และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/47891.jpg
โดยมีพระครูเขมสุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราช(วัดฮ่องลี่) พร้อมพระสงฆ์อีก 8 รูป เจริญพระพุทธมนต์และ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยประวัติความเป็นมาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายเดิมคือ “ศาลจังหวัดเชียงรายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว” เปิดทำการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนที่ 72 ก ต่อมามีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช 2553 บัญญัติให้จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวในทุกจังหวัดให้มีเขตอำนาจตลอดเขตจังหวัดนั้นโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ศาลจังหวัดเชียงรายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจึงเปลี่ยนเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/47883.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/47386.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/47886.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/47887-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/47395.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/47893.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด