คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สภากาแฟในสวนสวยโชว์พร้อม…‘งานไม้ดอกอาเซียน’

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
สภากาแฟในสวนสวยโชว์พร้อม…‘งานไม้ดอกอาเซียน’

เชียงราย-อบจ.เชียงราย เจ้าภาพจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สภากาแฟ ท่ามกลางสวนไม้งามเมืองหนาว ในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน 2019 เปิดบ้านต้อนรับฤดูกาลในเทศกาลท่องเที่ยว

ข่าวพร้อมไม้ดอก

07.00 น.วันนี้ (24 ธันวาคม 2562) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานเสวนาสภากาแฟจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ที่ภายในสวนไม้งามริมกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบไม่เป็นทางการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ท่ามกลางสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ในมิติภูมิสถาปัตย์ที่กำลังอยู่ในความสนใจและความนิยมของนักท่องเที่ยว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01202.jpg

นายประจญ ปรัชญ์สกุล กล่าวว่า งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 ถือเป็นความสำเร็จของจังหวัดเชียงราย ในการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง เป็นเสน่ห์ของจังหวัดเชียงรายที่ดึงดูดเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาสัมผัสกับดอกไม้นานาพันธุ์  สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน ซึ่งในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูหนาวนี้ อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดเชียงรายได้รณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/744438.jpg

ด้าน นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวเชิญชวนประชาสัมพันธ์งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 ภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์พรรณไม้งามในสวนศิลป์ ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ สวนไม้งามริมกกแห่งนี้ โดยได้กราบทูลเชิญเสด็จ ‘ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี’  เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงานในเย็นวันที่ 25 ธันวาคมนี้ด้วย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01216.jpg

โดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลป์ในจังหวัดเชียงราย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ การจัดจำหน่ายกาแฟและชา ในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กาดหมั้วครัวล้านนา การจัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและชนเผ่า ผามภูมิปัญญาล้านนาสล่าเชียงราย อัตลักษณ์ล้านนา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีจังหวัดเชียงราย  และจำหน่ายไม้ดอกเมืองหนาว ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ พร้อมสินค้า otop และของขวัญของที่ระลึกในบริเวณโดยรอบของงาน ตลอด 19 วัน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__5218311.jpg

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเผยแพร่วิถีชีวิตท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ มุ่งหวังให้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย อันจะนำมาซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอย การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_1334.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01198.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01203.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01207-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01211.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01208.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01214.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01228.jpg

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด