คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สำนักงาน อย. ลงพื้นที่ ด่านอาหารและยาเชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่กำกับดูแลผักผลไม้นำเข้าให้ปลอดภัย

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
สำนักงาน อย. ลงพื้นที่ ด่านอาหารและยาเชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่กำกับดูแลผักผลไม้นำเข้าให้ปลอดภัย

เชียงราย-สำนักงาน อย. ลงพื้นที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเชียงของ จังหวัดเชียงราย ย้ำมีความพร้อมในการกำกับดูแลผักผลไม้นำเข้าให้ปลอดภัย

เช้าวันอังคารที่ 17 ธันวาคม​ 2562 นายแพทย์ ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาเชียงของ ที่ด่านพรหมแดนเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ โดยในช่วงเช้า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะได้พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำด่านอาหารและยาเชียงแสน จากนั้น จึงได้เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจตัวอย่างของพืชผักผลไม้ ที่ ทำการขนส่งผ่านด่านพรมแดนเชียงของ ซึ่งเป็นด่านที่นำเข้าพืชผักผลไม้ที่มีปริมาณสูงสุด https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45169.jpg

โดยเน้นตรวจสอบการนำเข้าผักและผลไม้ทุกรายที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการคุณภาพสูง หากพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน จะไม่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ซึ่ง อย. มีความพร้อมในการกำกับดูแลผักผลไม้นำเข้าทุกชนิดทุกราย โดยได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาเชียงแสน และด่านอาหารและยาเชียงของ จังหวัดเชียงรายร่วมกันด้วยในครั้งนี้

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45165.jpg

นายแพทย์ ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยด้วยว่า การลงพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทย์ฯ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรประจำด่าน ณ ด่านอาหารและยาเชียงของและเชียงแสน ซึ่งพบว่าเป็นไปตามนโยบายอาหารปลอดภัย และคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งนี้ อย. มีมาตรการในการตรวจสอบการนำเข้าผักและผลไม้ที่มีใบรับรองมาตรฐานสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร (Global GAP)​ หรือหนังสือรับรองมาตรฐานของโรงคัดบรรจุ โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบหาสารเคมีอันตรายด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงราย หรือห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้มาตรฐานสากล หากพบผลตรวจที่ไม่ได้มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจะไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศ โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่น ขึ้นฉ่าย ปวยเล้ง คะน้า ผักชี เป็นต้น ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนให้ความมั่นใจในการดำเนินงานของ อย. กรมวิทย์ฯ และเครือข่ายในการเฝ้าระวังผักผลไม้นำเข้าอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการรับประทานผักผลไม้และอาหารอย่างปลอดภัยอย่างสูงสุด

Advertisement

Advertisement

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45171.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45172.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45173.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45160.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45162.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45163.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45164.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45166.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45167.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45168.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/45174.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด