คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

อำเภอพาน-พิธีเปิดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน 2563

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
อำเภอพาน-พิธีเปิดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน 2563

เชียงราย-อำเภอพานพิธีเปิดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน ชมผลผลิตทางการเกษตร งานศิลปะหัตถกรรมกลุ่มอาชีพต่างๆ มาออกกิจกรรมร้านค้านิทรรศการจัดแสดงภายในงาน

21 ธ.ค.62 20.00 น. นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน ประจำปี 2563 เพื่อนำของดีอำเภอพาน เช่นผลผลิตทางการเกษตร งานศิลปะหัตถกรรมกลุ่มอาชีพต่างๆ มาออกกิจกรรมร้านค้านิทรรศการจัดแสดงภายในงาน และกิจกรรมมัจฉากาชาดจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์กิ่งกาชาดอำเภอพาน ในระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นายภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอพานกล่าวว่า งานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน 2563 เป็นงานประเพณีที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกิ่งอาชาดอำเภอพาน ในการดูแลผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้มีความทุกข์ยาก ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้หรือภัยต่างๆ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแสดงสินค้า OTOP การประกวดต่างๆ และการออกร้านมัจฉากาชาด กิจกรรมภายในงานผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้และความสุข เพลิดเพลินไปพร้อมกัน

Advertisement

Advertisement

ข่าวโดย : นราธิป เนตรคำ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/109045.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/109043.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7226-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/109057.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/109047.jpg

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด